Dina Försäkringar Sydost växer – och blir Dina Försäkringar Göta

Report this content

Dina Försäkringar Sydost växer och fusionerar med Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike. Det nya bolaget får namnet Dina Försäkringar Göta.
– Det här gör oss starkare på marknaden och möjliggör fortsatta 
satsningar, kommenterar Joakim Pantzar, vd för Dina Försäkringar Sydost och kommande Dina Försäkringar Göta.

Fusionen har klubbats igenom på Dina Skaraborg-Nerikes bolagsstämma och efter prövning av Finansinspektionen genomförs den vid årsskiftet. Det nya bolaget antar då namnet Dina Försäkringar Göta som därmed blir det största bolaget i Dinafederationen med en affärsvolym på nära 600 miljoner kronor och ett kapital på över en miljard. Huvudkontoret kommer att ligga i Jönköping, där nuvarande Sydost håller till.
– Det är fantastiskt roligt och ett kvitto på att det vi gör i Dina Försäkringar Sydost är rätt. Men även om vi blir större kan jag lova att vi kommer fortsätta att vara det lokala och engagerade försäkringsbolaget, säger Joakim Pantzar som blir vd i det nya bolaget.

Dina Försäkringar Sydost har under de senaste åren genomfört två lyckade fusioner och har erfarenhet och kompetens från vad ett sådant arbete innebär – och vet också nyttan.
– Vi har ambitionen att fortsätta utvecklas. I och med fusionen förbättrar vi förutsättningarna att växa och möjligheterna att kunna erbjuda kunderna att vara ett uppskattat alternativ till storbolagen. Det vi tillför våra kunder genom fusionen är större expertis och en tryggare framtid. Med mer muskler kan vi fortsätta satsa på digitalisering och att erbjuda moderna lösningar som passar dagens och morgondagens kundbehov.

På bilden
Från vänster: Sveneric Nylander, ordförande Dina Försäkringar Sydost, Stefan Eriksson, vd Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, Joakim Pantzar, vd Dina Försäkringar Sydost och Bo Andersson, ordförande i Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike. Vid årsskiftet fusioneras de båda bolagen och huvudkontoret kommer att ligga i Jönköping.

Kontakt
Joakim Pantzar, 
vd Dina Försäkringar Sydost
036-492 57
Joakim.pantzar@dina.se

Dina Försäkringar Sydost har anor från mitten av 1800-talet och har sitt verksamhetsområde över Östergötland, Gotland, stora delar av Småland och Västergötland. Huvudkontoret är beläget i Jönköping. Affärsvolymen var under 2018 322 Mkr.

Taggar:

Media

Media