KONSORTIUM LETT AV WESTINGHOUSE VINNER EU-STÖD FÖR ATT DIVERSIFIERA KÄRNBRÄNSLEFÖRSÖRJNINGEN TILL VVER-REAKTORER

BRYSSEL, 1 juli, 2015 – Westinghouse Electric Company tillsammans med ett konsortium av åtta europeiska samarbetspartners tillkännagav idag att de har mottagit 2 miljoner euro (2,24 miljoner dollar) i finansiering från Europeiska Unionen (EU) för att säkerställa tillgången på kärnbränsle till ryskdesignade VVER reaktorer i EU. Fem EU-medlemsstater: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Ungern och Slovakien, har totalt 18 reaktorer i drift, av vilka 100 procent för närvarande är beroende av bränsle från ryska tillverkare. Reaktorerna tillhandahåller upp till 52 procent av el-försörjningen i de berörda medlemsstaterna. EU:s finansiering syftar till att diversifiera kärnbränsleförsörjningen på kort till medellång sikt, och i full överensstämmelse med internationella säkerhetsnormer. Kärnkraft står för 55 procent av EU:s totala produktion av elektricitet med lågt koldioxidutsläpp.

“EU:s beslut att finansiera det här projektet är betydelsefullt”, sade Yves Brachet, ansvarig chef inom Westinghouse för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Det visar att EU menar allvar med att vidta åtgärder för att förbättra sin energisäkerhet genom en diversifiering av försörjningen av kärnbränsle. För närvarande, har alla ryska reaktorer i EU förlitat sig på ryskt kärnbränsle. Projektet kommer att förstärka och säkra upp europeisk tillgång av denna bränsletyp”, sade Brachet.

EU-finansieringen kommer från Euratom Research and Training Programme, vilket är en del av Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Projektet, känt som ESSANUF (European Supply of Safe Nuclear Fuel), fokuserar på att licensiera alternativa kärnbränsleleverantörer för ryskdesignade reaktorer av VVER-440 typ, som är i drift inom EU.

Westinghouse kommer att agera som koordinator för projektet. Samarbetspartners inom konsortiumet är: VUJE, ÚJV Řež, Lappeenranta University of Technology (LUT), National Nuclear Laboratory (NNL), NucleoCon, National Science Center Kharkov Institute of Physics and Technology (NSC KIPT), Institute for Transuranium Elements of the Joint Research Centre of the European Commission (JRC-ITU) och Enusa Industrias Avanzadas (ENUSA).

Varje partner tar med sig ledande expertis inom sitt respektive expertområde: Westinghouse (Sverige och Storbritannien), ENUSA (Spanien) och NNL (Storbritannien) har betydande erfarenhet inom utveckling, licensiering och tillverkning av Westinghouse VVER-440-bränsle i kombination med driftserfarenhet från kärnkraftverket Loviisa i Finland. VUJE (Slovakien), ÚJV Řež (Tjeckien), LUT (Finland) och NSC KIPT (Ukraina), har omfattande kunskap inom säkerhetsanalys, licensiering och erfarenhet från att arbeta med lokala myndigheter i deras respektive länder. JRC-ITU (EU) och NucleoCon (Slovakien) är experter i utvecklandet och anpassandet av TRANSURANUS-koden, vilken är allmänt använd och tillgänglig för genomförande av felanalyser under licensieringsprocessen av tryckvattenreaktorer.

Det finns för närvarande 131 kärnkraftverk i EU, varav över 60 procent är baserade på teknik från Westinghouse (amerikansk eller europeisk design). Fem medlemsstater: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Ungern och Slovakien, driver ryska reaktorer (fyra VVER-1000 och 14 VVER-440-reaktorer).

Westinghouse har tidigare levererat VVER-440-bränsle från sin tillverkningsanläggning i Preston, Storbritannien, tillsammans med ENUSA, till Loviisa (Finland) från 2001 till 2007 i årliga bränslekvantiteter efter en framgångsrik bränsledesign och ett demobränsleprogram. Bränslet fungerade felfritt, och mötte alla myndighetskrav för högsta säkerhetsnivå. Sedan 2008, har allt bränsle till kärnkraftverket Loviisa levererats av Ryssland.

Westinghouse är en global kärnbränsleleverantör för tryckvattenreaktorer (PWR:er), vilket inkluderar ryska VVER-reaktorer, men också kokvattenreaktorer (BWR:er) och avancerade gaskylda reaktorer (AGR:er). Westinghouse levererar kärnbränsle globalt till 143 kraftverk, av vilka 65 stycket är belägna i Europa, vidare har bolaget tio anläggningar för kärnbränsletillverkning runt om i världen, vilket inkluderar två i Europa: Springfields Fuels i Preston, Storbritannien, och Westinghouse Electric Sweden i Västerås. Westinghouse är idag den enda leverantören av kärnbränsle för VVER-reaktorer jämte Ryssland. I december 2014, färdigställde Westinghouse och Energoatom, Ukrainas kärnkraftsoperatör, en kontraktsförlängning för sina VVER-1000-reaktorer. Bränslet kommer att levereras från Westinghouse Electric Sweden.

Kontakt:
Hans Korteweg, Communications Manager
Westinghouse Europe, Middle East & Africa
+32 (0)2 645-7162 (office) +32 (0)479-75-13-60 (mobile)
kortewh@westinghouse.com

Westinghouse Electric Company, del av företagsgruppen Toshiba Corporation (TKY:6502), är en global kärnkraftspionjär och idag en ledande leverantör av teknologi och produkter för kärnkraftsindustrin runt om i världen. Westinghouse levererade år 1957 världens första tryckvattenreaktor till Shippingport, Pennsylvania, USA. Idag ligger Westinghouse teknik till grund för runt hälften av världens kärnkraftverk i drift, och för mer än hälften av kärnkraftverken i Europa.

Taggar: