DO: Bensinstationerna diskriminerade romer

DO har beslutat att gå vidare med tre ärenden som rör händelser där romer nekades att hyra bil på bensinstationer. Enligt DO rör det sig om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Händelserna dokumenterades av Sveriges Radios Ekoredaktion och fick stor uppmärksamhet i svenska medier i början av förra hösten. Det handlade om flera personer med romskt påbrå och i traditionella romska kläder som ville hyra bil på olika bensinstationer runt om i Sverige, men som fick till svar att det inte fanns några bilar tillgängliga. Men när Sveriges Radios reportrar sedan själva gjorde samma förfrågan fanns det bilar lediga.

DO har utrett händelserna och har beslutat att gå vidare med tre ärenden. Beslutet innebär att DO går in som part i ärendena och nu kommer att företräda anmälarna i den rättsliga processen. Det kan leda till att DO lämnar in stämningsansökan eller att man kommer fram till en förlikning.

Bensinbolaget i fråga har efter uppmärksamheten vidtagit förebyggande åtgärder för att undvika att liknande händelser inträffar igen.

– Det är givetvis bra att bensinbolaget har vidtagit de här åtgärderna men det är samtidigt oerhört viktigt att synliggöra och agera mot den omfattande diskrimineringen av romer som pågår i samhället, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

Ärende ANM 2013/828, 829, 830

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det är samtidigt oerhört viktigt att synliggöra och agera mot den omfattande diskrimineringen av romer som pågår i samhället.
Ulrika Dietersson, processförare på DO