Migrationsverket valde bort äldre arbetssökande

Samtliga arbetssökanden som var äldre än 36 år sållades bort när Migrationsverket sökte handläggare. DO avser nu att stämma Migrationsverket för åldersdiskriminering av en 52-årig man som sökt arbete på myndigheten. 

Det var hösten 2013 som Migrationsverket i Malmö utlyste ett antal tjänster som asylhandläggare. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den 52-årige mannen är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju. Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 80-talet. Flera av de som anställdes var nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

– Vår utredning indikerar att Migrationsverket och/eller det rekryteringsföretag som verket har anlitat, har haft en preferens för yngre arbetssökande. Den man vi företräder har utan saklig grund ansetts vara betydligt sämre meriterad än flera av de yngre personer som anställdes, säger Martin Mörk som är chef för DO:s processenhet.

Mannen överklagade tre av tillsättningarna till Statens överklagandenämnd och i maj beslutade nämnden att mannen borde ha kallats till intervju. Mannen har senare även överklagat anställningsbeslutet och i september meddelade nämnden att mannen med hänsyn till betydligt mer omfattande arbetslivserfarenhet skulle anses skickligare än åtminstone en av de yngre personer som fick arbetet.

ANM 2014/1997

Bakgrund:
Forskning och annat kunskapsunderlag visar att diskriminering vid rekrytering förekommer och att individer inte har tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor. Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort.

I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

http://www.do.se/sv/Material/Forskningsoversikt-om-diskriminering-vid-rekryteringsprocessen/

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Om oss

Detta är DODiskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Dokument & länkar

Citat

Den man vi företräder har utan saklig grund ansetts vara betydligt sämre meriterad än flera av de yngre personer som anställdes.
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet