Tillsagd busschaufför trakasserade kvinna

Den kvinna som blev grovt utskälld efter att ha sagt till en busschaufför att sluta hålla på med sin mobiltelefon blev utsatt för diskriminering. Det medger nu region Skåne. Mot bakgrund av medgivandet väljer parterna att ingå en förlikning.

Det var i januari i år som kvinnan åkte buss mellan Höllviken och Malmö och då märkte att bussen svajade till. Hon såg att busschauffören höll på med sin mobiltelefon och gick därför fram och bad honom att lägga undan telefonen. Chauffören fick då ett vredesutbrott, stannade bussen tvärt och skällde ut kvinnan med grova tillmälen som har samband med kön.

DO konstaterade efter sin utredning att det var fråga om trakasserier och att det därför har handlat om diskriminering. Parterna har nu kommit överens om en förlikning och kvinnan får i samband med det 30 000 kronor i ersättning från region Skåne.

Bussbolaget har efter incidenten valt att inte ge chauffören fler uppdrag.

ANM 2015/552

Fakta:
Trakasserier är en form av diskriminering och är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön.

Enligt diskrimineringslagen (2 kap. 12 §) är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor eller tjänster.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Dokument & länkar