Displayit levererar tillsammans med Aftonbladet en digital mediekanal till servicehandeln.

Displayit har inlett ett samarbete med Aftonbladet, Direkten och Action Media Network rörande en digital mediakanal. De s.k. digitala löpsedlarna finns placerade hos utvalda butiker i Direkten kedjan. Löpsedlarna visar förutom senaste nyheter även rörligt annonsmaterial och innehåll ur dagens tidning. Avsikten är att genoföra en bred utrullning på i första hand Direkten butiker som i dagsläget uppgår till drygt 150 stycken.

Aftonbladet med sin långa erfarenhet från servicehandeln har valt att samarbeta med Displayit främst på grundval av bolagets stora kunnande inom installation och drift av tekniska plattformar för digitalt butiksmedia. Action Media Network producerar tablå och ansvarar för framtagande av format. Den digitala löpsedeln visas på en skärm som har samma format som den traditionella löpsedeln. Skärmen visar rörligt digitalt innehåll bestående bl.a. löpsedel, nyheter och annonsmaterial. Stor vikt har lagts vid att skapa en innehållstablå som ger betraktaren ett intressant redaktionellt innehåll samtidigt som annonsörer får möjlighet till en bra exponering. ”Konceptet kring digitala löpsedlar är ett spännande exempel på hur rörligt butiksmedia kan användas för att skapa värden för konsumenten, butiken och leverantörer av olika varor. Projektet är extra intressant då Sveriges ledande medieföretag medverkar med sin erfarenhet av utveckling av nya kanaler.” säger Displayits VD, Svante Lundqvist. Displayit har anlitats som teknikpartner i projektet med ansvar för framtagande av teknikplattform, driftsättning och support av system. Detta innebär bland annat att Displayit sköter löpande uppdatering av innehåll samt på distans övervakar de digitala löpsedlarnas funktion. ”Vårt deltagande i denna satsning syftar till att ge oss ett kvitto på att vi skapat rätt plattform och förutsättningar för en långsiktig livskraftig strategi i service- och dagligvaruhandeln” säger Mattias Mildenborn chef för försäljningsutveckling på Aftonbladet. För ytterligare information kontakta Svante Lundqvist, VD, Displayit AB (publ) Tfn 08 545 807 50 E-post svante.lundqvist@displayit.com www.displayit.com Mattias Mildenborn, Chef Försäljningsutveckling, Aftonbladet Tfn 46 725 25 59 E-post mattias.mildenborn@aftonbladet.se www.aftonbladet.se

Om oss

Displayit skapar, marknadsför och säljer kundanpassade professionella digitala presentationslösningar ("PDP"). Displayit erbjuder företag och organisationer möjlighet att kommunicera realtidsuppdaterade och målgruppanpassade budskap.

Dokument & länkar