DNB enda nordiska bank i Dow Jones Hållbarhetsindex

Kunder, investerare, myndigheter och anställda ställer allt högre krav på att bankerna engagerar sig i miljö och i samhällsfrågor. Norska DNB är fortsatt den enda nordiska banken som presterar tillräckligt bra för att inkluderas i Dow Jones Hållbarhetsindex.

DNB är den enda nordiska bank som är inkluderad i Dow Jones’ hållbarhetsindex. Det är sjätte året i rad som DNB inkluderas i det prestigefyllda hållbarhetsindexet där endast 10 procent av världens banker är med. Detta offentliggjordes i slutet av föregående vecka.
–Detta är ett stort erkännande och ett bevis på att banken tar ett miljö- och samhällsansvar inom hela verksamheten. Vårt ansvar genomsyrar vår investeringsverksamhet men också kredit och leverantörsportföljerna, säger Dag Arne Kristensen, Head of CSR i DNB.

Erkännandet från Dow Jones är viktigt för DNB, då hållbarhetsfrågan får en allt större påverkan på verksamheten och en positiv effekt på bankens lönsamhet och riskhantering.

Flera åtgärder har bidragit
Banken har bland annat implementerat ett nytt system för miljöledning, som bygger på den internationella standarden ISO 14001.
– Vår erfarenhet är att den här typen av miljöcertifiering kan vara avgörande i konkurrensen om kundernas förtroende. Certifieringen har även inneburit att vi fått bättre processer på plats för att ta hänsyn till miljöaspekter. Ett exempel är uppföljning av energiförbrukningen, som vi varje år rapporterar till en extern revisor utöver rapporteringen till Dow Jones, fortsätter Kristensen.

Förutom ett nytt miljöledningssytem har DNB antagit reviderade riktlinjer för ansvarsfulla krediter, en ny modell för ansvarsfull övervakning av leverantör och även etablerade nya riktlinjer för korruptionsbekämpning.

Utöver allt detta har DNB Asset Management länge arbetat med hållbarhet inom organisationen och som ett investeringstema. De startade nyligen bland annat två hållbara fonder som exkluderar fossila bränslen och som investerar i de företag som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete.
– Jag är stolt över att arbeta i ett företag som får denna typ av utnämning. Det visar inte bara att DNB har ett djupt engagemang i samhälls- och miljöfrågor, det visar också att vi lever som vi lär. Våra två nystartade aktiefonder, Sverige Hållbar och Global Hållbar, är mycket efterfrågade av såväl institutionella kunder som privatkunder, säger  chefen för DNB Asset Management i Sverige, Lars Lövgren.

Detta är Dow Jones’ Hållbarhetsindex:
Dow Jones värderar varje år världens 2500 största företags förmåga att hantera hållbarhet på ett sådant sätt att det stärker företagens långsiktiga lönsamhet. De 10 procent bästa inom respektive sektor inkluderas i Dow Jones’ Hållbarhetsindex.

Kontakt:
Head of CSR i DNB, Dag Arne Kristensen, telefon + 47 901 40 706
Ansvarig för DNB Asset Management i Sverige, Lars Lövgren, telefon 070-5282187

Taggar:

Om oss

DNB är Norges största bank, med bred internationell närvaro. Koncernen är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden är DNB en fullservicebank gentemot medelstora och stora företag samt institutioner. För privatkunder erbjuds på den svenska marknaden, billån, kreditkort samt ett brett fondutbud. I Sverige abetar cirka 400 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar