DNG ansöker om rekonstruktion

DNG ansöker om rekonstruktion Styrelsen för O-listenoterade DNG (Dial Nxt Group AB) har idag ansökt om rekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt. DNG har numera en sund affär, baserad på dagens affärsvolym, efter att ha genomfört ett omfattande åtgärdsprogram där bl.a. personalstyrkan har reducerats från 260 till 190 anställda. Den historiska skuldbördan är dock alldeles för stor för att kunna hanteras i den löpande verksamheten varför bolaget vidtar följande två åtgärder: 1. Bolaget har ansökt om rekonstruktion för att ges möjlighet att fortsätta sin nu effektiva operativa verksamhet och arbeta vidare med kunder och leverantörer på ett konstruktivt sätt samtidigt som den historiska skuldbördan saneras. 2. Bolaget för förhandlingar om ytterligare finansiering för att skapa de bästa förutsättningarna för den framtida verksamheten. För ytterligare information kontakta: Carl Wiktorsson, vd, Dial Nxt Group AB Telefon: 08-566 350 71 carl.wiktorsson@dng.com Lars G. Strinnholm, styrelseordförande, Dial Nxt Group AB Telefon: 08-611 57 00 lstrinnholm@2minivest.com DNG (Dial Nxt Group) är en koncern som bygger sina tjänster runt integrerad, riktad och mätbar kommunikation. Bolagets tjänster består av rådgivning och genomförande inom strategi, marknadsföring och reklam, DM/DR, CRM, PR och IT-tjänster. DNG är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar