80 000 i skadestånd till förbigången behörig lärare

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har idag träffat en förlikning som innebär att en missgynnad behörig lärare får upprättelse och 80 000 kronor i skadestånd. Läraren som har iranskt ursprung och en svensk lärarexamen sökte arbete som MA/NO-lärare på en skola i Stockholm. Han blev inte kallad till intervju trots att han hade utbildning och flera års erfarenhet. Istället anställdes två obehöriga lärare med svenskt ursprung som tidigare arbetat på skolan.

- Att gång på gång bli nekad anställning eller att inte ens bli kallad till intervju är oerhört kränkande. Det här fallet bekräftar bilden vi har av att välmeriterade personer med utländsk bakgrund stängs ute från arbetsmarknaden. Här har skolan som arbetsgivare ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel, säger tf DO Anna Theodora Gunnarsdottìr. Skolan menar att främsta skälet till att mannen inte kom ifråga för anställning var att han saknar pedagogisk förmåga och att han har svårt att nå ut till eleverna. DO menar att detta skäl inte är godtagbart mot bakgrund av att det av skollagen framgår att en icke behörig lärare – när en behörig lärare finns att tillgå – endast får anställas om det finns något särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Eftersom mannen har en grundskollärarexamen och därmed en godkänd pedagogisk utbildning samt har vikarierat som lärare vid skolan med gott resultat (enligt intyg från skolan) anser DO att han har en tillräckligt god pedagogisk förmåga.

Dokument & länkar