Radarpar från Lowe Brindfors återuppstår - förstärker ledningen för Dobedo

Radarpar från Lowe Brindfors återuppstår ­ förstärker ledningen för Dobedo Radarparet Kai Lundgren och Anders Liljeblad återuppstår när Kai Lundgren blir ny VD för Dobedo. Kai och Anders har under många år arbetat tillsammans bland annat inom reklamkoncernen Lowe Brindfors. Företagets tidigare VD och en av grundarna, Rickard Kylberg, övergår till rollen som affärs- och konceptutvecklare. Kai Lundgren, tar över den operativa ledningen för Dobedo efter att ha utsetts till företagets nya VD. Kai Lundgren kommer närmast från Lowe Sweden, Lowe Brindfors moderbolag, där han varit aktiv i koncernledningen. Kai har tidigare varit VD för Lowe Brindfors i Tyskland och vice VD på Message Plus Media. Anders Liljeblad, sedan tidigare styrelseordförande för Dobedo, kommer framöver att ta en än mer aktiv roll i företagets utveckling. Liljeblad kommer att fokusera på Dobedos kommersialisering och internationalisering. Anders har varit VD för reklambyrån Lowe Brindfors tills nyligen då han utsågs till chairman & regional director för Lowe Lintas & Partners Nordic. ­ Dobedo har, tack vare en unik affärsidé, en potential att utvecklas till Europas ledande underhållningskanal på internet för ungdomar. Vår ambition är att göra Dobedo till ett internetbaserat, interaktivt och modernt mediebolag, byggt på samma affärslogik som dagens reklamradiokanaler och gratistidningar, säger Anders Liljeblad, styrelseordförande för Dobedo. Företagets tidigare VD och en av grundarna, Rickard Kylberg, sitter kvar i Dobedos styrelse och kommer framöver på heltid att arbeta med affärs- och koncept-utveckling. ­ Jag är oerhört glad och stolt över att vi har lyckats attrahera ett sådant kompetent och erfaret radarpar som Anders och Kai. Eftersom Dobedo nu går in i en ny och spännande fas är rekryteringen av Kai och förändringarna i ledningen naturliga och de följer helt våra planer. Vi kommer att lägga mycket kraft på att expandera till nya marknader, kommersialisering och på att utveckla nya produkter. Den nya lednings- strukturen ger oss förutsättningar att lyckas med detta, säger Richard Kylberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Liljeblad, styrelseordförande Dobedo, tel. 0708-23 86 00 Kai Lundgren, VD Dobedo, tel. 08-506 117 00 Rickard Kylberg, grundare Dobedo, tel. 08-506 117 14 alt. 070-873 18 46 Bilder på Anders & Kai samt ytterligare information finns på: www.dobedo- inc.com DOBEDO är en blandning av rollspel, tecknad film, glamorös maskerad och chatt. Visionen är att Dobedo ska bli den lokala mötesplatsen för nöjeslystna ungdomar över hela världen. Företaget har idag drygt 50 anställda och finns representerade i Sverige, England och Tyskland. Delägare i företaget är bland andra Arts Alliance, Investor Growth Capital och Sony Music Entertainment. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar