Riksskatteverket väljer Dokumenthuset

Riksskatteverket väljer Dokumenthuset som partner för dokumenthantering Dokumenthuset, ett av Sveriges ledande bolag inom dokumenthantering, har av Riksskatteverket utvalts som leverantör av tjänster inom bland annat postfångst. Postfångst innebär enkelt uttryckt att ett företags post "läses av" och omvandlas till digital information. Den största fördelen med att anlita ett externt bolag för detta är att företaget minskar tyngden av en resurskrävande posthantering, för att istället kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. En annan fördel är att det blir lättare för den anställde att arkivera handlingar och skicka dem vidare i informationsflödet. Avtalet med RSV innebär att Dokumenthuset övertar befintliga postfångstanläggningar i Härnösand och Vänersborg samt de medarbetare som varit knutna till postfångsthanteringen på dessa orter. Avtalet ger oss en större produktionskapacitet och förstärker vår kompetens kring dokumenthantering inom stora myndigheter, säger Henrik Wahl, VD för Dokumenthuset. Dokumenthuset kan till skillnad från RSV fylla ut volymerna med annan produktion och därigenom uppnå en bärkraftig beläggning. För vår del handlar det för närvarande om intag av skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatter samt magnetmedia säger Riksskatteverkets projektledare, Erik Lager. Vårt mål är att bli den ledande samarbetspartnern för nordiska kunder med höga krav på effektiv och högkvalitativ dokumenthantering. Avtalet med Riksskatteverket är ett viktigt steg i den riktningen och visar att vi även har marknadens förtroende att göra omfattande affärer, fortsätter Henrik Wahl. Avtalet, som löper på tre år med en möjlig förlängning på ytterligare två år, har ett värde på över 50 Mkr. Skapar mervärde Dokumenthuset arbetar med effektiv dokumenthantering i syfte att skapa ett mervärde för kunden. Genom att utnyttja den nya teknikens fördelar kan Dokumenthuset överta tung men nödvändig hantering av dokument och göra det mer kostnadseffektivt - med fysisk och/eller digital hantering - än om kunden gjort det själv. Sådan s k funktionell outsourcing, blir allt vanligare bland moderna företag. Dokumenthuset är ledande i Sverige vad gäller outsourcing av företags- och myndigheters dokumenthantering. Dokumenthuset har ett dotterbolag i Finland och ett samarbetsavtal med en partner i Norge. År 2000 beräknas omsättningen bli ca 65 miljoner kronor, antalet anställda ca 80 st. Dokumenthuset ägs av Svenska Lagerhus AB och WM-data AB. För ytterligare information v g kontakta: Henrik Wahl, VD, Dokumenthuset AB, tel 0708/113388./. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar