Bristande kunskap om DNS kostar svenska företag miljoner

Bristande kunskap om DNS kostar svenska företag miljoner Bristfälliga DNS-lösningar är ofta orsaken till att företags Internet- sajter slutar fungera. Denna brist på kunskap kostar företagen stora summor i utebliven försäljning och minskar förtroendet för företagets varumärke. Lösningen är enkel. - Vår rekommendation är att en strategi upprättas för DNS-hanteringen. Relativt enkla åtgärder kan innefatta en installation av en sekundär DNS- server som ligger utanför det egna nätet. Det är en åtgärd som inte kostar många kronor men som på sikt kan spara miljoner eftersom den minskar risken för långvariga driftavbrott och reducerar möjligheten för hackers att åstadkomma skada, säger Mattias Falkendal, vd för Domain Network. Det mest uppmärksammade fallet av dåligt konfigurerad DNS (Domain Name Server, vars uppgift är att länka samman domännamn med dess rätta server på nätet) är Microsoft som häromveckan drabbades av ett långvarigt driftavbrott när företagets samtliga sajter slutade fungera. En sekundär DNS-server på ett annat nät än det egna hade kunnat rädda situationen. - Vi är förvånade över den kollektiva okunskap som verkar finnas. Trots att svenska och utländska företag satsar mångmiljonbelopp på att utveckla egna sajter på Internet så glömmer många bort det mest elementära, nämligen driftsäkerheten. Genom att åsidosätta säkerheten sätter företagen stora värden på spel i form av utebliven försäljning och ett urholkat förtroende bland sina kunder, säger Mattias Falkendal, vd för Domain Network. Men Microsoft är inte ensamt om att slarva med sina DNS-lösningar. En nyligen genomförd undersökning av det isländska konsultföretaget Men & Mice visar att 25 procent av företagen på Fortune 1000, och hela 38 procent av 5000 slumpmässigt utvalda e-handelssajter har dåligt installerade DNS-servrar. Även om kraven på driftsäkerhet är större i Sverige än i många andra länder menar Mattias Falkendal att det finns en stor okunskap om hur DNS-servrar ska installeras även här: - Vi ser dagligen exempel på företag som saknar kunskap vad gäller användandet av DNS. Microsofts problem kanske kan ge dessa företag en tankeställare och öka det allmänna medvetandet om vikten av en driftsäker internetlösning. För mer information vänligen kontakta: Mattias Falkendal, vd Domain Network, tel. 0706-53 06 98 alt. mattias.falkendal@domainnetwork.se Besök även gärna företagets hemsida: www.domainnetwork.com Domain Network är ett av världens främsta konsultbolag inom Domain Management ; hantering av juridiska, marknadsföringsrelaterade och tekniska frågeställningar rörande varumärken och namn på Internet. Domain Network hjälper stora och medelstora företag världen över att skydda, hantera och utveckla varumärken i en global och digital miljö. Bolaget är föremål för kraftig expansion nationellt och internationellt. Domain Network är ett fristående dotterbolag inom Spray Ventures gruppen. Bland Domain Networks kunder återfinns exempelvis Elektrolux, Excite, Framfab, Levi Strauss och Volvo Car Corporation. Domain Network har idag cirka 60 anställda på företagets kontor i Stockholm, London, Paris och Amsterdam. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Domain Network är ett av världens främsta konsultbolag inom Domain Management(tm); hantering av juridiska, marknadsföringsrelaterade och tekniska frågeställningar rörande varumärken och namn på Internet.

Dokument & länkar