• news.cision.com/
  • Dome Energy AB/
  • Dome Energy AB (”Dome”) ingår Letter of Intent (”LOI”) om förvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, en utav Skandinaviens ledande hotellkedjor

Dome Energy AB (”Dome”) ingår Letter of Intent (”LOI”) om förvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, en utav Skandinaviens ledande hotellkedjor

Report this content

Dome har idag ingått LOI med innebörd att genom en apportemission förvärva First Hotels International AS med fyra dotterbolag (”First”). First kan beskrivas som tjänsteleverantör till hotellkedjor och erbjuder marknadsförings-, sälj- och distributionstjänster till dessa. Det finns i dag 33 ”First” hotell i Norge, Sverige och Danmark med franchiseavtal som löper upp till 20 år. Med förvärvet följer äganderätten till varumärket First Hotels™.

Firsts omsättning under 2019 var MNOK 79 med ett EBITDA om MNOK 23[1]. Resultat efter finansiella poster uppgick till MNOK 6 efter nedskrivningar av kundfordringar om MNOK 12. Omsättning 2020 sjönk som följd av pandemin och blev cirka MNOK 40 med ett EBITDA om MNOK 8.  Extraordinära avsättningar och nedskrivningar uppgick till MNOK 42. Efter avdrag för finansiella poster blev resultatet därför MNOK -37. Extraordinära avsättningar och nedskrivningar under år 2020 hänför sig till de kundförluster som uppstod huvudsakligen som följd av Covid 19. Inför år 2021 förutses en förbättring mot 2020 både vad gäller omsättning och EBITDA och det förväntas inga nya kundförluster eller nedskrivningar.

Alla refererade siffror ovan för koncernen anges proforma och är oreviderade då First har varit del av en större koncern sedan 1993 som under 2020 undergick en hel del förändringar. Reviderade årsredovisningar finns för de fem bolag som ingår i First-koncernen för åren 2018 och 2019.

First ägs idag av ALM Investment AS med 62,5% och Host Hoteleiendom AS med 37,5%. ALM Investments AS är ett privat aktiebolag med Pål Mørch, Kristian Lundkvist och Espen Aubert som lika delägare. Host Hoteleiendom AS är ett privat aktiebolag som ägs av Asmund Haare med familj. Pål Mørch utsågs den 12 februari 2021 till ny styrelseordförande i First. 

Firsts proforma koncernbalansräkning innehåller vid utgången av februari 2021 ’net operating assets’ (”NOA”) om MNOK 0 netto, likvida medel om 6 MNOK samt ett eget kapital om MNOK 6.  NOA har belastats med en bokföringsmässig skuld för lojalitetsprogram om MNOK 6. Därtill kommer att First har tillgång till en outnyttjad kreditfacilitet från ALM Investment AS om MNOK 5.

First följer norska redovisningsprinciper (Norwegian GAAP). Senare i år avser First att utvärdera att övergå till redovisning enligt IFRS varvid vissa immateriella rättigheter skulle kunna komma att reflekteras som en tillgång i balansräkningen. 

Till säljarna kommer emitteras cirka 40 miljoner nya aktier i Dome för 2 SEK styck för en köpeskilling om MSEK 80. Apportemissionen leder till att befintliga aktieägare i Dome kommer att äga cirka 20% av Dome, säljarna av First cirka 80%. Ingen kontant köpeskilling utgår.

Förvärv av First via apportemission förutsätter att Dome är skuldfritt vilket är en process som just nu pågår med emissioner som kommer att till viss del öka antalet aktier före apportemission.

När slutligt avtal ingåtts kommer styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om apportemission, ändring av bolagsordning, nedsättning av aktiekapital, nytt namn och ny styrelse. Slutligt avtal kommer bland annat att villkoras av bolagsstämmans godkännande samt att Nasdaq godkänner att Dome återupptas till handel på First North, se vidare nedan.

Minst två veckor innan stämman kommer bolaget publicera ett Bolagsbeskrivning som beskriver den nya verksamheten. I det sammanhanget ska nämnas att det omvända förvärvet kommer att föranleda en granskningsprocess hos Nasdaq motsvarande den som gäller för ett bolag som för första gången ansöker om notering, och att fortsatt notering för Dome inklusive den nya verksamheten förutsätter ett godkännande från Nasdaq i den processen. 

Kommentar Thomas Gillespie, tf VD för First International AS:

First Hotels har en effektiv organisasjon, solide eiere og vil utfordre den tradisjonelle modellen for hotellkjedevirksomhet etter markedets behov. I et postcorona-marked vil premissene for en lønnsom hotellvirksomhet for hotellkjedene, hotelleierne og hotelldriftsselskapene endres, og First Hotels skal ta en tydelig posisjon i denne utviklingen. Vi har til rådighet de finansielle instrumentene som skal til for å realisere våre ambisjoner kombinert med lang erfaring fra bransjen og nye eiere som utfordrer «bransjens vedtatte sannheter»[2]. Med et allerede veletablert varemerke og plattform vil vi tilby hotelleiere og operatører et bredt spekter av tjenester og sammen bygge et solid fundament for en felles fremtid.” 

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelseordförande Dome Energy AB:

”Efter att vi nu till slut och efter många om och men lämnat vår oljeaffär, är det nu oerhört glädjande att kunna presentera en ny spännande affär för våra hårt luttrade aktieägare. Förvisso har hotell- och resebranschen under det senaste året genomgått svåra tider men vi är övertygade om att vi under 2021 gradvis kommer att återgå till tider som påminner om hur det var innan pandemin. First Hotels är ett väl inarbetat varumärke i hotellbranschen. Med nya huvudägare och ny styrelse i Dome som det kommer att bli om allt går igenom som tänkt, är manegen krattad för en ny lönsam väg framåt för Domes aktieägare. Bolaget kommer senast i samband med stämman att ändra namn. Det blir en ny spännande tid!”
 

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Mobil: +4670-2680035
E:mail:hakan.gustafsson99@telia.comDenna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 14.00 CET.

 

[1] NOK handlas ungefär 1:1 mot SEK.

[2] Ungefärlig översättning: ’…utmanar branschens vedertagna sanningar’. 

 

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .

Taggar:

Dokument & länkar