Dome Energy AB säljer Dome Energy Inc till sina kreditgivare

Report this content

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de säljer Dome Energy Inc till sina kreditgivare.

Vid en extra bolagsstämma den 19 oktober 2020 erhöll styrelsen mandat att genomföra en försäljning av dotterbolagen Dome Energy Inc, Sycamore Oil & Gas Inc och Ginger Oil Company, limited liability bolag i Texas, USA, med registreringsnummer 76-0667500, 82-4674954, 76-0040293, till de tre kreditgivarna Kvalitena, Trention och Petrus mot kvittning av deras lånefordran på bolaget. I kallelsen av den 5 oktober 2020 angavs att preliminär köpeskilling var 41,3 MSEK inklusive upplupen ränta. 

Denna transaktion har nu genomförts. Skillnaden mot läget vid extrastämman den 19 oktober 2020 är att Trention och Petrus i mellantiden överlåtit sina lånefordringar till C.O. Invest A/S och Alden A/S, två privata aktiebolag kontrollerade av Jon Christian Olausen, Stavanger, och Edvin Austbø, Oslo. Samt att kreditgivarna givit upp sina räntefordringar mot Dome Energy AB varvid köpeskillingen som erläggs via kvittning nedsätts till kapitalbeloppet 37,8 MSEK.

I samband med detta avgår Paul Mørch ur styrelsen för Dome Energy Inc och de andra amerikanska bolagen.

Innan bokslutskommunikén 31 mars 2021 kommer Dome Energy AB offentliggöra mindre riktad nyemission för att kunna avbetala resten av skulderna i balansräkningen för att göra bolaget skuldfritt, samt att man i samband därmed hoppas kunna offentliggöra ett Letter of Intent (“LOI”) om att bolaget ingått en preliminär överenskommelse om att apportera in en ny lönsam verksamhet.

Styrelsen hoppas inom några veckor efter påskrivet LOI kunna ingå slutligt avtal avseende apportförvärvet efter sedvanlig due diligence. Apportförvärvet förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma som styrelsen avser kalla till när slutligt avtal är ingått samt att Nasdaqs godkännande inhämtas, se nedan. Förutom apportemission kommer styrelsen till stämman som första punkt föreslå nedsättning av aktiekapitalet i syfte att återställa det.

Cirka två veckor innan extrastämman kommer Bolaget att publicera en Bolagsbeskrivning som beskriver den nya verksamheten. I det sammanhanget ska nämnas att det omvända förvärvet kommer att föranleda en granskningsprocess hos Nasdaq motsvarande den som gäller för ett bolag som för första gången ansöker om notering, och att fortsatt notering för Dome Energy inklusive den nya verksamheten förutsätter ett godkännande från Nasdaq i den processen.

 

Håkan Gustafsson                                                                                                                                                                         
Styrelseordförande

Mobil: +4670-2680035                                                                            
E:mail:hakan.gustafsson99@telia.com

 

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Dokument & länkar