Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q4

Report this content

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q4 2017 som visar på en ökad produktion och en intäktsökning om 44% jämfört med Q3 2017.

  • Intäkter från olja och gas: 2.451 TUSD, vilket är upp 44% från 1.708 i Q3.
  • Produktion: 97.590 BOE för Q4, vilket är 31% högre än i Q3.
  • Produktionskostnader: 1.441 TUSD, vilket är 13% högre än i Q3. De inkluderar engångskostnader om 258 TUSD.
  • Personal och övriga externa kostnader: 392 TUSD, vilket är 20% högre än i Q3.
  • EBITDA: -103 TUSD. Rensat från icke kassapåverkade och engångsposter blir EBITDA 1.019 TUSD i Q4.

Produktions-siffor (WI*):

  Q4
BOE period                                97.590
BOE per dag 1.061
 
Gas, mcf 231.311
NGL, gallons 264.388
Olja, fat 52.743
Olja i % av total produktion 58%

(*WI) “Working Interest” beräknad produktion, före skatt och royalties

Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar. Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

En producerande tillgång, Kings Bayou i Louisana, har sålts i februari 2018 och försäljningsintäkten har använts till att reducera interna brygglån samt bankskuld med totalt 3,3 MUSD. Försäljningen sker retroaktivt per 1 januari 2018, och kommer att påverka kassaflödet och produktionen under första kvartalet.

Paul Mørch, CEO: “Det är med stor glädje att vi kan presentera vår fortsatta tillväxt inom vår verksamhet i USA. Vi har sett våra intäkter öka med 44% under kvartalet och produktionen ökade med 31%. Som visas av vårt olje/gas-förhållande kommer vår ökning av produktionen främst från oljeprodukter. Med den senaste refinansiering och tillgångsförsäljningen har vi minskat våra lån med 12% och vår balansräkning visar nu en lånebalans på 26,3 MUSD. Vi presenterar de förbättringar av verksamheten och förvaltningen som genomförs, och vi kommer att fortsätta vår tillväxt under de kommande kvartalen.”

Marianne Brandt, CFO: “Vår EBITDA har även presenterats exklusive kassapåverkande och engångskostnader. Vi har i Q4 inkluderat en justering på 644 TUSD, som gjorts i öppningsbalansen 2017 av balanserade vinstmedel i ett amerikansk bolags, för intäktsredovisning av gamla skulder, vilka våra revisorer inte ansåg vara reella skulder. Justeringen redovisas som intäkt i Q4 2017 i vår IFRS-koncernredovisning och samma metod används i denna rapport. Vi har också inkluderat engångskostnader för uppstart av flera brunnar och fält, totalt 258 MUSD för kvartalet. Vi har valt att visa detta eftersom det har haft en märkbar inverkan på vår ökning av reservernas värdering."

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 14:30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Dokument & länkar