• news.cision.com/
  • Dome Energy AB/
  • Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Report this content

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018, som visar att Bolaget producerade 978 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin.

  • Dome Energy producerade 978 BOE per dag före royalties I februari. Produktionen är nu exklusive den sålda tillgången i Louisiana, som tidigare meddelats. Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar. 
  • De nyligen borrade Glaze 11-12 och 11-11 nu i produktion, med i genomsnitt 110 respektive 61 BOE per dag under de senaste 14 dagarna.
  • Ytterligare två brunnar är planerade för ”fraction stimulering” denna vecka.
  • För närvarande borras Walgrove 11-5, Dome femte planerade brunn.
  • Sex nya brunnar förväntas sättas i produktion till slutet av april.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att meddela vår februari-produktion, vilken är mer eller mindre oförändrad från föregående månad, men justerad på grund av vår nyligen sålda brunn i Louisiana. Vi kommer nu att börja se en större ökning av produktionsmönstret, eftersom nya brunnar kommer i produktion i Illinois Basin. Våra första två brunnar visar på en mycket högre initial produktion än någon av våra andra brunnar i området. Glaze 11-12 började flöda över 300 fat per dag, och när vi installerat en elektrisk pump har vi sett en stabil produktion på över 100 fat per dag. Brunnen har producerat nära 2.000 fat olja under de första 14 dagarna i produktion, vilket är dubbelt så mycket som budgeterat. Glaze 11-11 har också producerat över budget och fortsätter att ge en solid produktion på mer än 60 fat per dag. Dessa brunnars produktion kommer att ha en stark inverkan på våra månatliga produktions-siffor, och med flera brunnar som kommer i produktion inom kort kommer vi att skapa en ny basproduktionsnivå för bolaget.” 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 15:45 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar