Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för juli 2018 och påbörjar tredje borrprogrammet i Illinois Basin

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för juli 2018, som visar en produktion på 940 BOE per dag före royalties. 

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är glada över att meddela våra produktionssiffror för juli månad på 940 BOE per dag. Produktionen har gått ner på grund av driftsstopp i samband med byte av produktionsutrustning och s.k. ”rutin workovers” i Illinois Basin. Vi är mycket nöjda med prestandan på brunnarna hittills, och vi förväntar oss att brunnarna kommer att leverera i likhet med vår typkurva.

Vi är också glada att meddela att arbete har påbörjats på den första platsen för vårt borrprogram för hösten och vi förväntar oss att börja borra i slutet av september 2018. Vi kommer att presentera programmet och våra mål innan vi sätter igång med borrningen.”

Måndad-år 8-17 9-17 10-17 11-17 12-17 1-18 2-18 3-18 4-18 5-18 6-18 7-18
Månatlig olje- produktion 7 131 8 765 10 363 14 157 16 649 12 071 12 356 15 969 17 215 22 542 19 105 15 036
Månatlig BOE, Gas/NGL 14 063 13 134 15 127 13 886 14 174 13 657 13 227 13 969 12 857 14 279 12 926 14 099
Månatlig total produktion 21 194 21 899 25 490 28 043 30 823 25 738 25 583 29 937 30 072 36 821 32 031 29 135
Oil % 34% 40% 41% 50% 54% 47% 48% 53% 57% 61% 60% 52%
Gas % 66% 60% 59% 50% 46% 53% 52% 47% 43% 39% 40% 48%

*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
*Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från sk. ”non-operated” tillgångar

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

  
Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar