Dome Energy uppdaterar produktionssiffror för juli och augusti 2019

Report this content

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) uppdaterar produktionen under juli och augusti 2019, vilket visar en daglig produktion av 683 BOEPD respektive 684 BOEPD.

Paul Morch, CEO: “Den oväntade minskningen från maj och juni var primärt hänförlig till operationella aktiviteter som utfördes under juli samt fortlöpande icke operationellt underhåll som avslutades under augusti. En ny kompressor installerades på gasanläggningen i Kentucky vilket gav en 10% ökning av produktionen. En ny injektionspump installerades för anläggningen i Illinois Basin vilket gav en reducerad produktion för bägge anläggningarna under två veckor. Underhåll som äger rum under oktober och november kommer återställa produktionen till de nivåer vi sett tidigare under året.

Brunnarna i Illinois Basin fortsätter leva upp till våra förväntningar enligt typkurvorna. Dome beräknar att färdigställa den ej färdiga brunnen i Illinois Basin under oktober eller november beroende av tillgången på resurser och produktpriser.”

Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar.
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. ”non-operated” tillgångar.
Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl 13:00 CEST.


Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar