Kommuniké konvertering av TJ Junior AB

Report this content

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genom konvertering av konvertibelt lån utgivit 750 000 aktier à 2 kronor per aktie till TJ Junior AB.

Bakgrund: i mars 2021 riktades ett konvertibelt lån om 1,5 mkr till TJ Junior med villkor att kunna konverteras till 2 kronor per aktie senast i augusti 2021. Parterna har nu valt att genomföra denna konvertering. Styrelsens beslut är fattat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2021.

Antal aktier efter konvertering blir 8 131 729 st. Aktiekapitalet ökas med 52 500 kronor från 516 721,03 till 569 221,03 kronor. 

 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 19:00 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .

Dokument & länkar