Dometic förvärvar Kampa, ett snabbväxade och innovativt företag inom Retail och Aftermarket

Dometic har den 3 december 2018 förvärvat Kampa, en innovativ leverantör av produkter till Retail och Aftermarket. Bolaget är baserat i Storbritannien. Kampa stärker väsentligt Dometics erbjudande inom Retail och Aftermaket i EMEA, med god potential för vidare expansion och lönsam tillväxt.

Sammanfattning

  • Dometic förvärvar Kampa, ett innovativt fritidsföretag med fokus på teknologi för uppblåsbara lättviktsmarkiser och tältprodukter. Bolaget har en ledande position i Storbritannien
  • Förvärvet stärker och breddar Dometics position inom Retail och Aftermarket genom nya produktområden, ett bredare distributionsnätverk och stark marknadsnärvaro
  • Kontant köpeskilling om 50 miljoner GBP, på skuld- och kassafri basis, exklusive möjlig tilläggsköpeskilling. Förvärvet är fullt finansierat med kontanta medel
  • Omedelbar positiv påverkan på Dometics rörelsemarginal och resultat per aktie
  • Samtidigt undertecknande och slutförande av förvärvet, den 3 december 2018
      

Beskrivning av Kampa

Kampa är ett snabbt växande fritidsmärke med fokus på innovativa lättviktsmarkiser och tältprodukter samt tillbehör till friluftsindustrin. Bolaget har en ledande position i Storbritannien.

Bolaget beräknas rapportera en omsättning på 40 miljoner GBP och en EBITDA på 7 miljoner GBP för år 2018[1]. Eftermarknadsförsäljningen står för 100% av intäkterna. Verksamheten bedrivs med få anläggningstillgångar och därmed begränsad årlig Capex.

Kampa har en kostnadseffektiv tillgångsbas med outsourcad tillverkning och ett centrallager i Nederländerna som täcker den europeiska distributionen.

Kampa grundades 2006 och är baserat i Essex, Storbritannien.

Bakgrund och motiv till transaktionen

Genom förvärvet av Kampa breddar Dometic väsentligt erbjudandet inom Retail och Aftermarket i EMEA, med god potential för fortsatt expansion och lönsam tillväxt.

Expansion inom Retail och Aftermarket har varit en strategisk prioritering för Dometic, då dessa områden erbjuder attraktiv marknadsdynamik, stor intjäningspotential och goda möjligheter till fortsatt expansion. Kampa uppfyller alla krav som Dometic har uppställt för förvärvsdriven expansion, med dokumenterad lönsam tillväxt, ledande marknadspositioner och starkt ledarskap.

"Jag är glad att välkomna Kampa och dess anställda till Dometic. Förvärvet är en del av vår strategi att stärka vår eftermarknadsposition genom kompletterande produkter och stark marknadsnärvaro. Kampa kompletterar vår produktportfölj, stärker vårt globala erbjudande och gör Dometic ännu mer relevant för våra nuvarande och framtida kunder ", säger Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic.

"Vi är idag marknadsledande inom uppblåsbar markis och tältteknik i Storbritannien, med ett tydligt fokus på enkel användning för våra kunder. I Dometic har vi hittat ett otroligt bra hem där vi kan bygga och accelerera vår internationella expansion" säger Myles Salmon, VD på Kampa.

Transaktionen i korthet

Enligt avtalsvillkoren erlägger Dometic en kontant köpeskilling om 50 miljoner GBP för Kampa, på kassa- och skuldfri basis. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 8,5 miljoner GBP utgå, baserat på uppfyllelse av finansiella mål 2019 och 2020.

Transaktionen har en omedelbar positiv inverkan på Dometics rörelsemarginal och vinst per aktie. Synergierna förväntas vara begränsade.

Förvärvsfinansiering

Förvärvet är fullt finansierat genom befintliga kontanta medel. Nettoskulden i förhållande till EBITDA påverkas med cirka 0,1x. Dometic bibehåller sitt finansiella skuldsättningsmål (nettoskuld / EBITDA) om cirka 2x. Dometic avser att behålla sin utdelningspolicy om utbetalning av minst 40 procent av nettoresultatet.

För mer information, kontakta 

Johan Lundin, Head of Investor Relations & Communications
Telefon: +46 (0)8 501 025 46
E-post: ir@dometic.com
  

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 18:00 CET.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan information är all information som inte avser historiska fakta eller omständigheter. Uttrycken ”tror”, ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”borde”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck, indikerar att det kan vara fråga om framåtriktad information. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Dometic anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Dometics kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom framåtriktad information.
  

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Styrning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

[1] Justerat för jämförelsestörande engångsposter

Taggar:

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar