Dometic rapporterar omräknade finansiella siffror per ny segments-struktur för 2019 och 2020

Report this content

  • Som tidigare meddelats ändrar Dometic sin rapporteringsstruktur från och med delårsrapporten för första kvartalet 2021 med fyra rapporterade segment: Americas, APAC, EMEA och Global
  • Segmenten ersätter den tidigare regionsstrukturen, vilket är i linje med den omorgonisation som annonserades 2020.
  • Dometic offentliggör idag omräknade siffor för helår och per kvartal 2019 och 2020. De omräknade siffrorna finns nu tillgängliga på www.dometic.com/en/se/about-us/investors
  • Dometic bjuder in till ett konferenssamtal angående de omräknade siffrorna med CFO Stefan Fristedt för analytiker och investerare tisdagen den 16 mars 2021 kl 11.00 CET

För att underlätta jämförelser jämfört med föregående år offentliggör Dometic idag de omräknade finansiella resultaten för 2019 och 2020 för helåret och per kvartal. De omräknade resultaten inkluderar följande ändringar:

Ny segments-struktur
I linje med den organisationsförändring som tillkännagavs i februari 2020 och genomfördes från och med 2021, kommer Dometic att börja rapportera de finansiella resultaten enligt nya segment med början från första kvartalet 2021. Denna struktur ersätter den tidigare regionstrukturen. De nya segmenten är Americas, APAC, EMEA och Global. Finansiell rapportering per segment inkluderar nettoomsättning, EBIT och jämförelsestörande poster.

Från två till tre försäljningskanaler
Koncernens nettoomsättning är uppdelad i tre försäljningskanaler jämfört med två kanaler tidigare. De nya kanalerna är OEM, Distribution och Service and aftermarket.

Ändrad rapportering mellan rader i resultaträkningen
Logistikkostnader omklassificeras från försäljningskostnader till kostnad sålda varor. Produktutvecklingskostnader omklassificeras från kostnad sålda varor till Forskning och utvecklings-kostnader. Omklassificeringarna har ingen påverkan på rörelseresultatet.

Hitta fullständiga tabeller av de omräknade siffrorna på www.dometic.com/en/se/about-us/investors

KONFERENS SAMTAL FÖR ANALYTIKER OCH INVESTERARE

Ett konferenssamtal där CFO Stefan Fristedt kommer att kommentera de omräknade siffrorna och besvara frågor börjar kl. 11:00 CET den 16 mars. För att delta i konferenssamtalet:

Sverige: +46 8 505 583 75 UK: +44 3333 009 262  US: + 1 646 722 4957
Webcast:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=CA678B15-A7B7-4025-93F5-5A2012755631


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35
Email: 
rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 Mdr för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm..

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar