RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2018

FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 070 Mkr (3 252), en ökning med 25% varav -2% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 328 Mkr (191), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,1% (5,9%).
  • De jämförelsestörande posterna uppgick till -92 Mkr (-119) och relaterar till omstruktureringskostnader i ett koncernövergripande initiativ för att optimera tillverkning och sänka kostnaderna.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 420 Mkr (310), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3% (9,5%).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -906 Mkr (-612). Det operativa kassaflödet uppgick till 859 Mkr (536).
  • Kvartalets resultat uppgick till 136 Mkr (277). Q4 2017 påverkades positivt med 278 Mkr till följd av den amerikanska skattereformen.
  • Resultat per aktie: 0,46 kr (0,94).
  • Föreslagen utdelning om 2,15 kr (2,05) per aktie för 2018.

OPERATIVT ARBETE DREV FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT OCH TILLVÄXT

“Under 2018 nådde såväl omsättning som rörelseresultat rekordnivåer. Organisk tillväxt för helåret var 5 procent och rörelsemarginalen förbättrades med 1,5 procentenheter vilket tar oss närmare vårt långsiktiga mål om 15 procent. Dessutom påbörjades ett antal viktiga åtgärder för att ytterligare förbättra vår verksamhet. Genom att flytta ägarskapet närmare verksamheterna, samtidigt som vi skapar gemensamma processer för att kunna dra nytta av vår styrka som globalt företag, har vi blivit ännu mer snabbrörliga för att hantera kortsiktiga utmaningar och mer disciplinerade för att kunna hålla fast vid vår strategi.

Tillväxten för helåret kan framför allt tillskrivas starka resultat inom Aftermarket och Marine. Lönsamheten påverkades positivt av goda förbättringar inom EMEA och APAC, som väl kompenserade negativa effekter från råmaterialpriser och tullar. Förvärvet av SeaStar har varit framgångsrikt, och vi är mycket nöjda över det finansiella resultatet och integrationsprocessen under året. Under december slutförde vi förvärvet av Kampa för att stärka vår position inom Aftermarket. Kampa kompletterar vår produktportfölj och breddar vårt globala utbud, vilket gör Dometic ännu mer relevant för våra kunder och partner.

Det operativa kassaflödet ökade med 60 procent jämfört med samma kvartal året innan. Nettoskulden i förhållande till EBITDA var 2,8x i slutet av kvartalet, jämfört med 3.3x vid årets utgång 2017. I jämförbar valuta och borträknat förvärvet av Kampa var nettoskulden i förhållande till EBITDA 2,6x.

Vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål. Trots en förväntad negativ utveckling inom RV OEM uppskattas den organiska tillväxten för 2019 vara något positiv med en rörelsemarginal i närheten av 15 procent. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förväntas ligga runt 2,0x vid slutet av 2019. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 2,15 kr per aktie vid årsstämman, vilket motsvarar en utdelningskvot på 40,4 procent av nettovinsten”.

Juan Vargues, VD och Koncernchef 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 februari 2019 kl.10.00 (CET), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige:  +46 8 505 583 54
UK:  +44 333 300 92 74
US:                 +1 646 722 49 56

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019, kl. 08:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email: ir@dometic.com

 
OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning, Sanitet och Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Solna. 

Taggar:

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.