RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018

Report this content

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 442 Mkr (3 443), vilket motsvarar en ökning med 29%, varav 10% var organisk tillväxt, -2% valutaeffekter och 21% M&A.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 638 Mkr (418), en ökning med 53% inklusive SeaStar. Detta motsvarar en rörelsemarginal på 14,4% (12,1 %). Rörelseresultatet exklusive SeaStar ökade med 26%.
  • Det var inga jämförelsestörande poster under kvartalet.
  • Kassaflödet för kvartalet förbättrades till -116 Mkr (-384).
  • Det operativa kassaflödet för kvartalet förbättrades till -27 Mkr (-44).
  • Kvartalets resultat ökade med 27%, till 375 Mkr (296).
  • Resultat per aktie ökade med 27%, till 1,27 kr (1,00).

EN BRA START PÅ 2018

“2018 har börjat bra och vi ser att våra satsningar på effektivitet och översyn av prissättningen börjar ge konkreta resultat. Försäljningssiffrorna är starka, trots färre arbetsdagar på grund av påskens placering och kallt väder i Americas och EMEA. Den totala försäljningstillväxten uppgick till 29%, varav 10% utgjordes av organisk tillväxt. Rörelsemarginalen ökade med 2,3 procentenheter, varav SeaStar bidrog med 0,4 procentenheter. Integreringen av SeaStar fortsätter som planerat och resultaten följer förväntningarna.

Våra prioriteringar på kort sikt är att förbättra rörelsemarginalen genom ytterligare effektivitetsförbättringar, kompensera ökade råmaterialkostnader genom prissättning, fokusera på kassaflödet och minska nettoskulden i förhållande till EBITDA.

Vi arbetar med tre strategiska prioriteringar: tillväxt, innovation och kostnader. Vi har initierat ett antal aktiviteter för att driva ytterligare tillväxt och lönsamhet. Under kvartalet utsåg vi en ny teknisk chef (CTO), vilket var ett viktigt steg i vår ambition att stärka processägarskapet och höja takten och effektiviteten inom produktutveckling och innovation.

Utsikterna ser fortsatt positiva ut för våra verksamheter som helhet, med en uppskattad organisk tillväxt i linje med vårt finansiella mål om 5%. Med förvärvet av SeaStar och fortsatta effektivitetsförbättringar siktar vi på att nå vårt mål om en rörelsemarginal på 15% under 2018. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förväntas ligga runt 2,5x mot slutet av 2018.

Juan Vargues, VD och Koncernchef

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 april 2018 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige: +46 8 566 42669
UK:                    
+44 20 3008 9802
USA: 
 +1 855 831 5945

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email: ir@dometic.com 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018, kl. 08:00 CEST. 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet, Mat & Dryck, Energi & Styrning och Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Taggar: