Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2002)

Report this content

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2002) * Omsättningen uppgick till 839 MKr (1099 MKr) * Resultatet före skatt uppgick till +11 MKr (-194 MKr) * Resultat per aktie efter skatt 0,03 Kr (-18,51 Kr) * Försäljning av telefoniverksamheten i Schweiz och växlar * Fortsatt omstrukturering och sänkta kostnader * Ingen utdelning föreslås (0,00 SEK/aktie) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00940/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikeén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00940/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikeén

Dokument & länkar