Doros ekonomidirektör lämnar bolaget


Stefan Sjölin, CFO och vVD på Doro, kommer att lämna bolaget inom en 6 – 9 månaders period, efter att efterträdare rekryterats. Stefan Sjölin har sedan 2006 arbetat med den genomgripande förändringen av bolagets affär och omorganisation med refinansiering, avyttringar och omkostnadsrationaliseringar.
– Med vår effektiviserade organisation satsar vi nu på tillväxt där vi bland annat skall fokusera på vårt snabbväxande affärsområde Care Electronics, säger Doros koncernchef Jerome Arnaud. Doro är idag verksamma inom tre affärsområden; Home, Business Electroncis och Care, där Home är den största affären, och Care Electronics den snabbast växande.

För ytterligare information kontakta:
Jérôme Arnaud, VD på Doro, telefon 046 280 50 05, e-post jerome.arnaud@doro.com
Stefan Sjölin, CFO på Doro, telefon 046 280 50 62, e-post stefan.sjolin@doro.com

Dokument & länkar