Telematikföretaget Doubleway förvärvar TeleTec Mobile Data

Telematikföretaget Doubleway förvärvar TeleTec Mobile Data Doubleway int AB, leverantör av lösningar för trådlös maskin-till-maskin (M2M) kommunikation, förvärvar TeleTec Mobile Data och stärker sin position på en starkt växande marknad för telematik produkter. Köpet av TeleTec Mobile Data ligger helt i linje med Doubleways fastlagda affärsstrategi och innebär att vi kan säkerställa kvaliteten i alla led av de telematiktjänster som vi levererar till våra kunder, säger Max Falkå, marknadschef på Doubleway. Affären innebär stora fördelar för båda företagen och befintliga kunder. Detta tack vare en utökad webbaserad tjänsteportfölj samt hårdvara som utvecklas i takt med tjänsteplattformens utbyggnad, tillägger Max Falkå. Doubleway använder redan idag komponenter från TeleTec i den mobila plattform, v.1.0 för framtidens M2M kommunikation, som färdigställts av Doubleway under september månad. TeleTrack har funnits på marknaden sedan 1998 och är en mobil router som samlar in mät-, givar-, sensor- och positioneringsdata samt levererar informationen via publika mobilnät. Tillsammans med Doubleway kan vi erbjuda våra befintliga kunder nya, skräddarsydda telematiktjänster, säger Stefan Ullman, VD för TeleTec Mobile Data. Köpet innebär vidare att vi gemensamt kan ta oss an större åtaganden med bibehållen servicenivå. Dessutom kommer tempo och resurser för utvecklingen av nya M2M produkter avsevärt att öka, avslutar Stefan Ullman. Om Doubleway Doubleway Int. AB utvecklar och levererar intelligenta lösningar för maskin-till-maskin(M2M)-kommunikation. Bolaget har som målsättning att, genom tekniskt försprång och gedigen kunskap samt djup förståelse för uppdragsgivarnas befintliga verksamheter, bli en internationellt ledande leverantör av M2M-tjänster. Doubleways plattform för M2M lösningar möter behov och krav från krävande kunder inom branscher som godshantering, transport/logistik, el/energi, tillverkningsindustri, säkerhet och bevakning. Tjänsteplattformen kan integreras med kundens befintliga affärs- och stödsystem. Genom förvärvet växer Doubleway till att sysselsätta drygt fyrtiofem personer på fyra orter i Sverige (Stockholm, Malmö, Göteborg, och Karlskrona) Bland det sammanslagna företagets kunder märks Telia, Posten och ASG. Under 2001 planeras etablering i övriga Europa och USA. Mer information finns på företagets webbplats: www.doubleway.com För mer information, kontakta: Max Falkå Marknadschef / C.M.O Doubleway International AB Tel. 0733 - 63 33 29 max.falka@doubleway.com Stefan Ullman Verkställande direktör Teletec Mobile Data AB Tel. 0708 - 58 35 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01130/bit0002.pdf

Dokument & länkar