Hemmakontoren skapar brist på kontorsmöbler

Report this content

Efterfrågan på hemarbetsplatser har skjutit i höjden till följd av Covid 19-pandemin. Det har nu lett till att tillverkarna av kontorsmöbler fått materialbrist och svårt att leverera.

Det rapporteras på olika håll om en kraftigt ökad efterfrågan på kontorsmöbler. För kontorsinredaren DPJ Workspace har detta inneburit en försäljningsökning på över 50 procent jämfört med året innan. Allt fler inser att de behöver en ordentlig arbetsplats i hemmet då ingen vet hur länge pandemin kommer att hålla i sig.

- Efterfrågan är enorm på både skrivbord och stolar. Det har lett till att många återförsäljare tömt lagren och nu har svårt att leverera. Dessutom har tillverkarna svårt att få fram råmaterial i den omfattning som behövs, framförallt stål och olika laminat som behövs för tillverkningen av bland annat skrivbord, säger Peter Johansson, vd på DPJ Workspace.

Leveransproblemen gäller inte bara i Sverige.

- Det här är ett globalt problem. Efterfrågan ökar i alla länder samtidigt och det gör att materialleverantörerna hamnar i en tuff situation. Vi förutsåg den här utvecklingen i ett tidigt skede och beställde mycket stora volymer vilket gör att vi ändå klarar av att leverera de flesta produkterna till kund med i stort sett normala leveranstider, säger Peter Johansson.

Den globala marknaden för kontorsmöbler växte under 2020 från att varit 164,1 miljarder USD till 200,7 miljarder dollar, en ökning med 22,3 procent. Detta trots att marknaden i början av året tog mycket stryk och merparten av alla butiker stängde. Pandemin fick istället stor effekt på försäljningen online.

- Trenden att arbeta hemifrån var redan på gång innan pandemin men fick en kraftig skjuts då myndigheterna uppmanade företagen att låta sina anställda arbeta hemifrån. Arbetsgivarens ansvar innefattar den anställdes arbetsmiljö oavsett denne arbetar på kontoret eller hemifrån och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig även efter pandemin, avslutar Peter Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Johansson, vd DPJ, 070-693 13 79

 

  
 

Media

Media