Dragon Mining ansöker om tillstånd för underjordsbrytningDragon Mining ansöker om tillstånd för underjordsbrytning

Gruvföretaget Dragon Mining ansöker om tillstånd att starta underjordsbrytning av guld i Svartlidengruvan utanför Storuman. På måndagen lämnades de omfattande handlingarna i en ny miljöansökan in till Länsstyrelsen i Västerbotten.
- Den utökade guldbrytningen får en positiv inverkan för Västerbottens inland. Vi ger folk sysselsättning och vet samtidigt att vi bryter guldet på ett miljömässigt godkänt sätt, säger Karl-Erik Marttala, VD vid Dragon Mining Sweden AB.

Den nya guldfyndigheten i Svartliden, Pauträsk, för vilket bolaget nu söker tillstånd till underjordsbrytning, ligger på cirka 65 meters djup i direkt anslutning till det nuvarande dagbrottet. Dragon Mining har under en längre tid arbetat fram en helt ny miljökonsekvensbeskrivning som ligger till grund för ansökan om den utvidgade verksamheten under jord. I den framgår bland annat att utsläppsnivåerna till naturen från gruvområdet är lika med noll.

- Guldhalten är tillräckligt hög och vår övriga verksamhet har varit framgångsrik under 2009 och 2010, så vi ser positivt på en fortsatt guldbrytning här i Svartliden, säger Karl-Erik Marttala som även pekar på ett hot.

Det handlar om att det inom EU pågår en diskussion att i framtiden förbjuda användning av cyanid vid utvinning av guld, en teknik som Svartlidengruvan använder. Men den diskussionen hindrar just nu inte Dragon Minings planer på utvidgning av verksamheten.

- Vi har satsat oerhört hårt på miljöarbetet vid Svartlidengruvan och med den nya miljökonsekvensbeskrivningen känner vi oss stärkta i övertygelsen att vi inte påverkar den omkringligganden miljön negativt. Vi hoppas givetvis att cyanidbeslutet inte tas i EU, för i sådant fall måste vi lägga ner.

- Om vi får tillstånd att starta underjordsbrytningen tryggas fortsatt sysselsättning vid gruvan och medför positiva effekter för näringslivet i Storuman och Västerbottens inland, förklarar Karl-Erik Marttala.

Bildtext: Dragon Mining har utarbetat en ny Miljökonsekvensbeskrivning till sin ansökan om underjordsbrytning. Karl-Erik Marttala, vd, flankeras av Åsa Larsson, projektledare vattenrening (t v) och Klara Eriksson projektledare/coordinator, (t h).

För mer information, kontakta Karl-Erik Marttala, vd Dragon Mining Sweden AB, 070-6179110, karl-erik@dragonmining.se

Media

Media

Dokument & länkar