Dragon Mining betalar 1,8 Mkr till Vapstens samebyDragon Mining betalar 1,8 Mkr till Vapstens sameby

Dragon Mining Sweden AB ska ersätta Vapstens sameby med totalt ca 1,8 Mkr. Det blev resultatet av den sju år långa rättsprocess som pågått om den påverkan som gruvan innebär för rennäringen i området.
- Vi är besvikna men lättade över att frågan äntligen är avgjord, och att vi nu kan leva som goda grannar tillsammans med Vapstens sameby, kommenterar Dragon Mining Sweden AB:s vd, Karl-Erik Marttala.

Tvisten började år 2003 i samband med markanvisningen för gruvan vid Svartliden, som ligger inom Vapsten samebys renskötselområde. Parterna kunde inte komma överens om ersättningen för gruvprojektets intrång på renskötselrätten. Enligt gällande lag avgjordes frågan därför av Bergsstaten. Samebyn överklagade Bergsstatens beslut och sedan även fastighetsdomstolens utslag hade överklagats, har nu en dom i Hovrätten för Övre Norrland avkunnats. Dragon Mining ska enligt domslutet betala 985 500 kr plus ränta till samebyn plus rättegångs- och advokatkostnader och ränta på 520 280 kr, totalt en ersättning av ca 1,8 Mkr.
- Ersättningen är nu fastställd och vi är lättade över att detta är ett avslutat kapitel. Nu kan vi gå vidare med våra satsningar på att utveckla vår verksamhet och trygga arbetet med miljöhänsyn i området, menar Karl-Erik Marttala.För mer information, kontakta Karl-Erik Marttala, vd Dragon Mining Sweden AB, 070-6179110, karl-erik@dragonmining.se

Dokument & länkar