Svartlidengruvan – nya guldfyndigheter och nya jobbSvartlidengruvan – nya guldfyndigheter och nya jobb

Gruvföretaget Dragon Mining Sweden AB rapporterar om nya guldfyndigheter i Svartlidengruvan i Storuman. "Vi har funnit ytterligare guldhaltig malm precis i utkanten av den koncession vi redan har", säger företagets vd Karl-Erik Marttala. "Guldhalten vi mätt är brytvärd och nu arbetar vi med en ansökan om utökad bearbetningskoncession". Samtidigt inbjuder företaget genom annonsering i lokalpressen och direktbrev till myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter till samråd om utökningen av brytningsområdet.

Den aktuella guldfyndigheten är en fördjupning och förlängning av nuvarande fyndighet vilket förutsätter tillstånd till underjordsbrytning. Fortsatta provborrningar ska ge en bättre bild av fyndets omfattning och storlek. Den framgångsrika verksamheten under 2009 och den nya fyndigheten har gjort att bolaget nyanställt fem personer, tekniker och administrativ personal, och att mer folk kommer sannolikt att behövas på sikt.

Dragon Mining utvecklar och förbättrar verksamheten kontinuerligt miljömässigt och för sina medarbetare, vilket också kommer samhället, kommunen och andra närkommuner tillgodo.
Bolaget lämnar löpande kvartalsrapporter om status och miljövärden och en aktuell och uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning kommer att lämnas in till Miljödomstolen i Umeå i mars 2010.

Vattenhanteringen unik – vattnet återanvänds Dragon Mining har med tiden blivit en tongivande guldproducent och arbetsgivare i Västerbotten. I november 2009 polisanmäldes gruvan av Länsstyrelsen i Västerbotten för brott mot miljöbalken. Polisanmälan gäller insläppt vatten i en damm vid en förutbestämd mätpunkt inom gruvområdet. Anmälan gäller även utsläpp till Svartlidbäcken, vilken delvis ligger utanför gruvområdet.

"Länsstyrelsens polisanmälan baseras på grunder som kan leda till missvisande slutsatser", säger vd Karl-Erik Marttala och fortsätter: "Gruvans vattenhantering är unik i Sverige eftersom vattnet cirkulerar och återanvänds. Det vatten som släpps ut utanför gruvområdet är i vissa avseenden faktiskt renare än grundvattnet".

Dokument & länkar