Karolinska Institutet gör forskningsprojekt om teatern som bidragande faktor till social hållbar utveckling


För att ta reda på om en scenkonstnärlig aktivitet kan betraktas som hälsofrämjande och bidra till social hållbarhet inleder Karolinska Institutet ett samarbete med Dramaten där hjärtaktivitet kommer att mätas på skådespelare och publik i några av vårens föreställningar av Jan Waldekranz’ nyskrivna pjäs De andra.

De andra är en nyskriven pjäs av Jan Waldekranz med premiär den 24 januari 2018.
Pjäsen skildrar utanförskap, frågor om tillit och medkänsla – faktorer som är viktiga för
utvecklingen av social hållbarhet i samhället. I rollerna ser vi Jan Waldekranz och Electra Hallman.

I samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för Social Hållbarhet (CSS) kommer
Dramaten att vara delaktig i ett forskningsprojekt där effekter av och på publiken kommer att utvärderas. Frågan projektet ställer sig är om och i så fall på vilket sätt man kan betrakta scenkonstnärlig aktivitet som hälsofrämjande och som bidragande faktor till social hållbarhet.

Initiativtagare till samarbetet är Eva Eriksson, framtidsanalytiker och CEO, EQ Accelerator:
– I flera år arbetade jag med hållbar stadsutveckling där social hållbarhet var det svåraste att konkretisera. Karolinska Institutet tillsammans med Dramaten kan på detta sätt bidra till en större förståelse för en global och komplex samhällsfråga.

Genom att mäta hjärtaktivitet, känslor av flow och pro-sociala attityder i samband med
pjäsen De andra kommer vi att kunna få veta mer om teater kan påverka både
skådespelarnas och publikens känsla av flow, pro-sociala attityder och viljan att göra gott. Mätningar kommer att göras under några av föreställningarna på skådespelarna och frivilligt och slumpmässigt utvalda personer i publiken. Information om vilka datum mätningarna görs kommer i förväg att kommuniceras till publiken.

– Teatern kan ha en större roll i samhället än vad den har idag.  Därför känns samarbetet med Karolinska Institutet extra spännande, säger Jan Waldekranz.

– Det är en viktig kunskap om vi kan se scenkonst som en del av utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle. Pjäsen De andra kommer dessutom att inspirera till samtal, säger medicine doktor Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare och ansvarig för projektet.

Forskare från Karolinska Institutet engagerade i projektet är Töres Theorell, Walter Osika,Fredrik Ullén, Laszlo Harmat och Eva Bojner Horwitz.

För mer information:
Lena Törner
Tf pressansvarig
0703-72 61 47
lena.torner@dramaten.se

Eva Bojner Horwitz, Karolinska Institutet, eva.bojner.horwitz@ki.se  070-586 36 94
Eva Eriksson, EQ Accelerator, eva.eriksson@eqaccelerator.com  0735-11 11 27

 

Om oss

”Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik.1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 1908.Varje år spelar Dramaten cirka 1000 föreställningar för drygt 250 000 personer på sju egna scener samt på turné. Teaterchef är Eirik Stubø. Teatern har omkring 330 årsanställda varav cirka 90 skådespelare. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen.”