Drax bildar Stinglight # fokuserar webbverksamheten på streaming media

Drax bildar Stinglight - fokuserar webbverksamheten på streaming media * Drax Holding AB bildar ett av Sveriges ledande konsultföretag inom streaming media, Stinglight, genom sammanslagning av de två koncernbolagen ONTV och Northspace Communication. * Drax Holding kommer att äga ca 80% av Stinglight mot tidigare 56% i ONTV och 100 % av Northspace Communication. * Parallellt med sammanslagningen görs personalneddragningar. Totalt berörs 36 personer, vilket innebär att Stinglight kommer att ha ca 30 anställda. Drax Holding slår nu samman de två koncernbolagen ONTV och Northspace Communication och bildar Stinglight, ett konsultföretag nischat inom streaming media. Streaming media är den teknik som används för kommunikation med rörliga bilder (film) och ljud via Internet. ONTV har arbetat med streaming media sedan 1996. Bland kunderna finns Ericsson Telecom och SEB. Stinglight blir ett företag med djup kompetens inom streaming media och relaterade teknologier. Genom kvalificerade konsult- och produktionstjänster ska Stinglight utveckla innehåll och lösningar som förbättrar såväl interna som externa kommunikations- och interaktionsprocesser hos stora företag och organisationer. Företagets tjänsteutbud blir heltäckande, från strategi- och teknikkonsulting, till avancerade produktionstjänster och webbutveckling. VD blir Björn Bergstrand, tidigare VD för ONTV. - Den generella webbmarknaden har fortsatt att utvecklas otillfredsställande. Genom denna åtgärd fokuserar Drax Holding sin verksamhet på denna marknad till tillväxtområdet streaming media. Sammanslagningen och fokuseringen av affärskonceptet skapar goda förutsättningar för såväl förbättrad lönsamhet som tillväxt, säger Christer Bergquist, VD i Drax Holding. Omstruktureringskostnader om totalt ca 7 miljoner kronor belastar Drax Holdings resultat utöver tidigare aviserade omstruktureringskostnader. Vidtagna åtgärder innebär kostnadsminskningar med ca 25 miljoner kronor på årsbasis. Stinglight förväntas uppnå ett positiv rörelseresultat för år 2001. För mer information kontakta Christer Bergquist, VD, Drax Holding, 08-454 83 00, 0708-66 16 01 Fredrik Nygren vVD, Drax Holding, 08-454 83 00, 0733-34 14 80 Björn Bergstrand, VD, Stinglight, 08-508 908 00, 0708-86 94 76 Tidigareläggning av Drax Holdings bokslutskommuniké Bokslutskommunikén för år 2000 avges den 21 februari 2001 och kommer att följande morgon åtföljas av en Financial Hearing, vilken kan ses via en länk på www.draxholding.com samma eftermiddag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar