Drax-bolaget Affärskraft stärks med omvärldsanalys

Drax-bolaget Affärskraft stärks med omvärldsanalys · Drax Holding AB stärker nu sitt verksamhetskonsultföretag Affärskraft Sverige AB med omvärldsbevakning och omvärldsanalys genom ett samgående med ExplaChange AB. · Med en rörelsemarginal överstigande 10% för år 2000 i både Affärskraft och ExplaChange samt många nya uppdrag, står det "nya" Affärskraft väl rustat för framtiden. · Det utökade tjänsteutbudet och en stigande efterfrågan på företagets tjänster, medför att antalet konsulter i Affärskraft planeras utökas under våren. Drax slår nu samman dotterbolagen Affärskraft och ExplaChange genom att integrera ExplaChanges verksamhet i Affärskraft. Att tillföra Affärskraft kompetens och ett brett utbud inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys, ska ses som ett led i att stärka företagets roll som värdeskapande partner för sina kunder. ExplaChange erbjuder bl a framtidsseminarier, skräddarsydda bevakningsplattformar för kundernas webbaserade intranet samt trendanalys och konsultation kring framtidsstrategi. Grundare och VD i ExplaChange är Bengt Wahlström som nu kommer att ansvara för utvecklingen av affärsområdet inom Affärskraft. Bengt är civilekonom, renommerad föredragshållare och har skrivit en lång rad böcker inom omvärldsanalys och affärsutveckling. - Omvärldsanalys har blivit en allt viktigare del av ett företags strategiska beslutsunderlag. I en värld där allt sker i ett accelererande tempo, blir det mer och mer problematiskt att identifiera hot och möjligheter på marknaden. Då är de kunskaper och den långa erfarenhet som ExplaChange tillför oss, en viktig resurs för våra kunder, säger Peter Eklund tf VD på Affärskraft. Drax bedömer att sammanslagningen av de två, redan idag väl lönsamma bolagen, har goda förutsättningar att leda till ännu bättre affärer. För mer information kontakta Peter Eklund tf VD, Affärskraft Sverige 070-588 30 23 Bengt Wahlström VD, ExplaChange, 070-585 40 80 Rey Langels Ansv. för Business Management, Drax Holding, 08-454 83 00, 070- 558 42 01 www.affarskraft.se www.explachange.se www.draxholding.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01530/bit0001.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar