Färre än någonsin åker på språkresor

I början av 2000-talet var det oerhört populärt att åka på språkresor bland studenter som gått ut gymnasiet. Läsåret 2001/2002 åkte 7377 studenter, över 27% av alla svenska utlandsstudenter med CSN, på språkkurser utomlands. Läsåret 2016/2017 har denna siffra sjunkit till rekordlåga 2644 studenter, knappt 10% av alla utlandsstudenter med studiemedel från CSN.

Innehållet i denna pressrelease presenteras av Utlandsstudier.se och är baserat på den senaste studiemedelsstatistiken från CSN analyserat med 15 års branscherfarenhet av eftergymnasiala språkresor.

Det är värre än det ser ut

Antalet språkresestudenter med CSN 2016/2017 utgör mindre än 36% av antalet 2001/2002. Antalet språkstudenter har minskat kontinuerligt åren däremellan (se den bifogade pdf-filen med grafer) för att nu alltså uppnå ett nytt bottenrekord i antal studenter.

Som om inte denna nedgång vore stor nog så ser verkligheten bakom siffrorna ännu värre ut. Fram till 2008 var man tvungen att läsa en språkkurs på minst 13 veckor för att få studiemedel och komma med i denna statistik. Sedan 2008 har det dock räckt med att läsa 3 veckor inom Europa för att få CSN och komma med i statistiken.

I början av 2000-talet fick man inte studiemedel för språkkurser utanför Europa såvida det inte rörde sig om icke-europeiska språk där studenten redan hade goda förkunskaper. År 2004 togs förkunskapskravet bort vilket ledde till en stor uppgång för länder som Japan. År 2015 började man även ge studiemedel för studier i europeiska språk utanför Europa.

Med andra ord hade siffrorna för 2001/2002 antagligen varit betydligt större med dagens regler där man får CSN från 3 veckor inom Europa och från 13 veckor i valfritt land utanför Europa. Det innebär att den procentuella nedgången är ännu större än vad siffrorna visar.

Vad beror nedgången på

Så vad beror den stora nedgången för språkresor på? Antalet svenska studenter som studerar utomlands med studiemedel har pendlat mellan 24500 och 29700 de senaste 15 åren. Andelen som åker på språkresor har sjunkit från drygt 27% till knappt 10%. En anledning är att det har blivit lättare för studenter att läsa enstaka terminer på college och universitet runt om i världen utan att vara inskriven på ett universitet hemma i Sverige. Idag har amerikanska Community Colleges som Santa Monica College och Santa Barbara City College ca 500 svenska studenter vardera per år, varav de flesta läser fristående kurser på 1-2 terminer. Sådana alternativ har delvis konkurrerat ut språkresorna som blivit ett mindre trendigt alternativ för kortare utlandsstudievistelser.

Den senaste CSN-reformen år 2015 medförde också att studenter inte har rätt att få studiemedel för de flesta språkresor förrän den första juli det år de fyller 20. Det har gjort att många studenter inte kan studera språk utomlands året efter att de gått ut gymnasiet, vilket är just den tid då många studenter sökt sig ut i världen på språkresor. Detta är en förklaring till årets bottennivå. En annan är att antalet utlandsstudenter minskade med drygt 2000 jämfört med föregående år. Barnkullarna var små i slutet av nittiotalet men från år 2000 vände de uppåt igen vilket bör kunna leda till en ökning av antalet utlandsstudenter framöver.

Europa har gått ned men Japan och USA går upp

Värst drabbade är gamla europeiska språkresedestinationer som Spanien, Frankrike och England. År 2001/2002 studerade 7153 språkstudenter med CSN inom Europa. Läsåret 2016/2017 var denna siffra nere i rekordlåga 1473 studenter, vilket innebär en minskning med 80%.

De stora vinnarna är Japan som idag är världens populäraste land för språkresor sett till antalet studentveckor med CSN, och det näst mest populäraste efter Spanien sett enbart till antalet studenter.

USA har också gjort ett stort uppsving på senare år och är nu världens tredje populäraste land för språkresor där man har passerat både Frankrike och England som man har tagit många studenter ifrån. Anledningen till detta är främst CSN-reformen år 2015 som gav rätt till studiemedel för studier i europeiska språk även utanför Europa.

/Johan Asplund, Utlandsstudier.se

Johan Asplund
Pressansvarig
076-9131918 (endast för presskontakter)
pr@dreamstudies.se

DreamStudies huvudverksamhet är att hjälpa studenter som vill studera utomlands. Här kommer vi därför främst att dela nyheter om utlandsstudier t.ex. trender, statistik, nya utbildningar, stipendier och möjligheter. På vår huvudsakliga svenska webbsida www.utlandsstudier.se ger vi studenter gratis information om utlandsstudier i form av: guider, artiklar och stipendium. Vi har också en skoldatabas med tusentals skolor över hela världen. De länder vi främst fokuserar på är Japan, Korea, USA, England, Australien, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike. En annan av våra passioner är julkalendrar. Vi utvecklade vår första julkalender online redan 2001 och på vår sajt www.julkalenderonline.se kan företag och privatpersoner skapa en egen interaktiv julkalender. Så vi kan bjuda på en del julkalendernyheter också.

Taggar:

Om oss

DreamStudies huvudverksamhet är att hjälpa studenter som vill studera utomlands. Här kommer vi därför främst att dela nyheter om utlandsstudier t.ex. trender, statistik, nya utbildningar, stipendier och möjligheter. På vår huvudsakliga svenska webbsida www.utlandsstudier.se ger vi studenter gratis information om utlandsstudier i form av: guider, artiklar och stipendium. Vi har också en skoldatabas med tusentals skolor över hela världen. De länder vi främst fokuserar på är Japan, Korea, USA, England, Australien, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike. En annan av våra passioner är julkalendrar. Vi utvecklade vår första julkalender online redan 2001 och på vår sajt www.julkalenderonline.se kan företag och privatpersoner skapa en egen interaktiv julkalender. Så vi kan bjuda på en del julkalendernyheter också.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

2644 svenskar åkte på språkresor med CSN 2016/2017
Twittra det här
10% av alla CSN-studenter åker på språkresor jämfört med 27% för 15 år sedan
Twittra det här

Citat

En beklaglig följd av den senaste CSN-reformen är att studenter inte kan få CSN för språkkurser utomlands förrän den första juli det år de fyller 20, dvs ett år efter att de gått ut gymnasiet. Detta går emot målsättningen om att vi svenskar ska bli bättre på språk.
Johan Asplund, Utlandsstudier.se