Dreamwork förvärvar rekryterings- och konsultbolaget Titan IT av Acando

Dreamwork har förvärvat Titan IT av Acando och utökar organisationen med ett 25-tal konsulter och specialister inom IT-rekrytering. I och med förvärvet av Titan IT stärker Dreamwork sin position som en av de ledande bolagen inom chefs- och specialistrekrytering i Sverige.

– Att stärka vår portfölj inom IT-rekrytering och konsulting i attraktiva regioner är en strategisk prioritering för oss och därför är förvärvet av Titan IT en viktig milstolpe. Vi har en plattform för framtida tillväxt och kommer tillsammans omdefiniera rekryteringsmarknaden tillsammans i ett gemensamt erbjudande som gör det effektivare för våra kunder att hitta rätt chefer och specialister, snabbare och till högre precision, säger Mats Kullenberg vd på Dreamwork.

Dreamwork har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Växjö, medan Titan IT finns i Stockholm och Malmö. Bolagen har redan flyttat ihop i Malmö, letar gemensamma lokaler i Stockholm och det finns planer på att öppna upp Titan IT på fler av Dreamworks orter.

– För Acando var det viktigt att hitta rätt köpare och därför känns det extra roligt att vi har kommit i hamn med den här affären. Titan IT och Dreamwork kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och vi delar samma värdegrund, har erbjudanden som ligger i framkant och har samma ambitioner vad det gäller att växa inom chefs- och specialistrekrytering. Sammantaget tror vi att Titan IT får möjlighet att utvecklas snabbare som en del av oss, säger Mats Kullenberg.

2014 omsatte Titan IT 20 MSEK och bolaget har en ambitiös tillväxtplan för 2015 då bolaget räknar med att omsätta drygt 30 MSEK. Dreamwork, som hade cirka 240 anställda innan förvärvet, omsatte 123 MSEK 2014. Prognosen för 2015 ligger på cirka 150 MSEK exklusive Titan IT. Titan IT kommer fortsatt att vara en egen enhet med bibehållet varumärke, personal och affär. Magnus Sjölund, som leder Dreamworks affärsområde Chef, är tillförordnad operativ chef för Titan IT.

– Köpet av Titan IT stärker vår kompetens och ger oss en ännu starkare position inom IT-sektorn. Det är ett naturligt steg i vår ökade specialisering på högre tjänster och det gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet med de mest utmanande rekryteringarna, såväl inom IT som andra branscher. Vi ser stora synergieffekter i våra erbjudanden och samarbetet kommer leda till att vi på ett nytt sätt kan möta våra kunders utmaningar att hjälpa dem att hitta rätt talanger, säger Lars Wahlström, styrelsemedlem i Dreamwork och en av initiativtagarna till förvärvet.

De båda företagen använder digitala verktyg för rekrytering och resursförmedling av chefer och specialister samt rådgivning och uthyrning av interimschefer. I takt med att rekryterings- och konsultbranschen förändras krävs det en djup förståelse för det digitala hantverket för att blir framgångsrik och att bygga nätverk och relationer på LinkedIn blir allt viktigare för att hitta rätt kandidater. Dreamwork blev tidigare i år det första företaget i Norden som certifierades i LinkedIns Recruiter-modul.

- Cirka 15 procent av svenskarna letar aktivt efter ett nytt jobb och 70 procent kan tänka sig att byta tjänst men är passiva. Den digitala utvecklingen som skett de senaste åren har gjort det enklare att hitta rätt kandidater, inte minst på ledningsnivå, samtidigt som det går att bygga en långsiktig relation med dem som inte är intresserade av att byta jobb just nu. Det är detta som är grunden till vår framgång, säger Mats Kullenberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Kullenberg, Vd
Tel: 070-3774542
mats.kullenberg@dreamwork.com

För pressmaterial kontakta:
Johanna Lindgren, Marknadskoordinator
Tel: 073-5204878
johanna.lindgren@dreamwork.com

Om Dreamwork
Dreamwork är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag. Dreamworks affärsidé är att skapa framgångsrika organisationer med hjälp av skickliga chefer och specialister. Bolaget startades 2006 och ingår i Muirfieldkoncernen och finns för närvarande på sex platser i Sverige. Dreamwork är certifierade enligt ISO 9001:2008 och har varit Gasellföretag 2011 & 2012. 2014 omsatte Dreamwork, med sina 194 anställda, 123 miljoner kronor och gjorde en vinst på närmare 6 miljoner kronor. För mer information se www.dreamwork.se.

Taggar:

Om oss

Om DreamworkDreamwork är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag. Dreamworks affärsidé är att skapa framgångsrika organisationer med hjälp av skickliga chefer och specialister. Bolaget startades 2006 och ingår i Muirfieldkoncernen och finns för närvarande på sex platser i Sverige. Dreamwork är certifierade enligt ISO 9001:2008 och har varit Gasellföretag 2011 & 2012. 2014 omsatte Dreamwork, med sina 194 anställda, 123 miljoner kronor och gjorde en vinst på närmare 6 miljoner kronor. För mer information se www.dreamwork.se.