Driftbolaget får ansvaret för hosting av Travis.com

Driftbolaget får ansvaret för hosting av Travis.com Internets ledande affärsresebyrå, Travis.com, har gett Driftbolaget i uppdrag att förvalta deras web-baserade reseförmedling. Enligt avtalet skall Driftbolagets placera web-platsen på en plattform helt dedicerad åt Travis.com samt hålla web-platsen tillgänglig dygnet runt. Travis.com är en oberoende, skandinavisk leverantör av resebokning via Internet som erbjuder kompletta lösningar för reseförmedling till företag. All förmedling, både till globala företag och för den enskilde affärsresenären sker via Internet. Deras mål är att effektivisera hela resebeställningsprocessen. Hos Travis.com är en resebeställning idag fullt digitaliserad, från reseinformationssökning till bokning, betalning och leverans av själva biljetten i form av nya sk e-tickets. Bokning sker direkt i det internationella bokningssystemet Amadeus och betalning, med flera olika korttyper, hanteras i realtid på web-platsen utan dyra mellanhänder. - Travis.com inriktar sig mot företag och därmed den professionella delen av marknaden. För detta krävs professionella lösningar. Maximal upptid och konstant driftövervakning är viktigt, och om problem skulle uppstå behöver dessa lösas så snabbt som möjligt säger Travis.coms VD Ulf Östmark. Travis.com upplever en markant tillväxt för ögonblicket och i och med att våra kunder fodrar att distributionskanalen trots detta alltid är snabb och pålitlig har skalbarheten Driftbolaget erbjuder varit en avgörande parameter i vårt val av leverantör. De har dessutom erfarenhet från flera andra internationella koncerner med liknande krav. Dessa egenskaper tillsammans gjorde att vi valde att använda Driftbolaget avslutar Ulf Östmark. - Resebyråbranschens affärsmodell är väl lämpad för Internet och är en av pionjärerna som anammat Internet som distributionskanal, säger Hans Ristner VD på Driftbolaget. Det ställer samtidigt stora krav på att web- platsen ständigt är tillgänglig oavsett belastning och Driftbolagets tjänsteportfölj är väl anpassad för detta. Vårt focus ligger lika mycket på slutanvändaren som på vår kund och vi är väldigt glada att få välkomna en kund som Travis.com, avslutar Hans Ristner. För ytterligare information kontakta: Hans Ristner, CEO Driftbolaget, tel. 0709-95 47 06 hans.ristner@driftbolaget.com Driftbolaget hanterar drift av komplexa Internetapplikationer. Driftbolaget erbjuder hosting med tjänster som flexibilitet, skalbarhet, säkerhet, övervakning, databasadministration och Internet/intranätlösningar. Företaget har även kompetens inom serverteknologi, bredbandskommunikation och e-handelslösningar. Driftbolaget är ett helägt dotterbolag till Framfab och hanterar sedan fyra år driften åt Framfabs kunder. Driftbolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Köpenhamn och datacenter i Stockholm, Lund och Köpenhamn. Framfab är en global internetkonsult vars affärsidé är att skapa nya affärer för nätverksekonomin genom strategisk rådgivning och digitala tjänster. Framfab skiljer sig från andra stora internetkonsulter genom att skapa värden för våra kunder med separata affärsområden som kompletterar kärnverksamheten Dessa affärsområdet är Hosting/IT Consulting/Integration, Software och forsknings- och utvecklingscentrat Framfab Labs. Framfab har kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Många välkända globala företag arbetar med Framfab: 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Carlsberg, Electrolux, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, Gore-Tex, Groupe Pernod Ricard, Kelloggs, Packard-Bell, Nike Europe, SAAB, SAS, Viag Interkom, Volvo. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00570/bit0001.pdf

Dokument & länkar