DRILLCON AB - ANDRA KVARTALETS RAPPORT

LÄGRE VOLYM ANDRA KVARTALET - FÖRBÄTTRAT NETTORESULTAT FÖR ÅRETS FÖRSTA SEX MÅNADER  

Drillcon fortsätter att leverera trots att årets andra kvartal genererar en något lägre produktionsvolym än förväntat. Främsta skälet var att några projekt senarelagts av kunder. Årets första sex månader levererar en organisk tillväxt på cirka 4,3 procent och ett förbättrat nettoresultat på cirka 18,1 procent. Återigen visar det sig hur viktigt det är att mäta Drillcons resultat över en längre tidscykel, inte enbart över ett kvartal. Anledningen är att verksamheten drivs i projektform där intäkter ock kostnader varierar avsevärt under en kortare tidscykel.

Perioden april - juni                                                                                                                

  • Nettoomsättning 99,3 Mkr (106,0)
  • EBITDA uppgick till 16,7 Mkr (18,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 Mkr (9,2)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 17,2 Mkr (5,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,21)

Perioden januari - juni                                                                                                                

  • Nettoomsättning 200,7 Mkr (192,3)
  • EBITDA uppgick till 34,1 Mkr (28,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 Mkr (13,8)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 32,4 Mkr (26,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 kr (0,31)

Osäkerheten i omvärlden har ökat och ska inte ignoreras. Drillcon är förberedd och kan snabbt ställa om produktionen till ny efterfrågad volym om så krävs. Trots det förväntas efterfrågan på kort sikt vara kvar på nuvarande nivåer.       

Nora 9 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:  

Patrik Rylander, VD                              

Drillcon AB       

Telefon: 070 328 9719                          

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 9 augusti kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se 

Prenumerera

Dokument & länkar