Drillcon Core återanställer personal

Drillcon AB:s svenska dotterbolag Drillcon Core AB återanställer 13 personer tack vare snabbt förbättrat orderläge. Det är en kombination av nya projekt, återstart av vilande och förlängning av pågående projekt som gör att personalbehovet har ökat.

Av de 17 anställda som varslades om uppsägning i juli blev 16 till slut uppsagda och dessa har nu i två omgångar erbjudits återanställning.

-       Det är skönt för oss och våra anställda att orderläget har för bättrats så att vi kan erbjuda återanställning. Av de som erbjudits återanställning har alla utom en accepterat vilket både är ett bra betyg för vårt personalarbete och viktig förutsättning för att kunna erbjuda våra kunder hög kvalité via god yrkeskompetens och ett bra arbetsmiljöarbete, säger Mikael Berglund, Drillcons VD. 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14

SE-111 35 Stockholm

Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 344 Mkr under 2013.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

        

Prenumerera

Dokument & länkar