DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED MANDALAY RESOURCES – BJÖRKDALSGRUVAN AB

Björkdalsgruvan AB – Mandalay Resources och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande kärnborrning. Arbetet förväntas starta upp i närtid och omfattar ett års borrning.

-        ” Vi är mycket glada att vi har fått förtroende med Björkdalsgruvan AB att genomföra kärnborrning.  Björkdalsgruvan är en välkänd kund för Drillcon men som vi inte haft något kontrakt med. Därför är det roligt att vi premieras med ett kontrakt och att vi tar nya marknadsandelar.  Kontraktets storlek är inte särskilt stort sett till Drillcons omsättning idag och har en marginell positiv påverkan på resultatet.’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:     

Patrik Rylander, VD                                      

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                            

Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. 

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar