DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED SKANSKA I NORGE

Report this content

Skanska och Drillcon Norway AS har slutit ett raiseborrningskontrakt som innebär att borra ett 210 meter långt schakt med en diameter på 4,2 meter. Arbetet kommer starta upp januari 2022 och beräknas vara klart under andra kvartalet 2022. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12–13 Mkr.

 ” Vi är mycket glada att se hur vår närhet med att genomföra olika projekt i Norge och fortsatta marknadsaktiveter belönas med nya kontrakt. Jag ser det som en kvittens på att våra operatörer och organisationen som helhet levererar ett mervärde till kundernas produktion i Norge som resulterar i nya kontrakt.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

 Nora 10 mars 2021

                           

Patrik Rylander, VD                                                                       

Drillcon AB    

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 10 mars kl 10.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar