DRILLCON ERHÅLLER ETT BORRKONTRAKT MED ZINKGRUVAN MINING AB

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Arbetet förväntas starta upp i maj, 2020 till ett värde mellan 7-8 Mkr.

 

  • ” Zinkgruvan Mining AB är, och har under flera år varit en mycket viktig kund till Drillcon Scandinavia AB rörande prospekteringsborrning. Vi är mycket glada att vi nu har fått förtroende med Raiseborrning och ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Zinkgruvans produktion av zink.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.
     

(Bakgrund: Zinkgruvan Mining är en underjordsgruva i Zinkgruvan i Askersunds kommun. Företaget bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. Gruvan ingår sedan 2004 i den svensk-kanadensiska gruvkoncernen Lundin Mining. Gruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva och har varit i kontinuerlig drift sedan 1857)

 

Nora 24 februari 2020

 

               

Patrik Rylander, VD                                      

Drillcon AB       

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

                                   

           

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 24 februari kl 16.15 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

 

 

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

 

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar