DRILLCON ERHÅLLER ETT FÖRLÄNGT BORRKONTRAKT MED SOMINCOR SA – LUNDIN MINING

SOMINCOR – Lundin Mining har valt att utlösa en option och förlänger pågående kontrakt med ett år avseende Raise Boring i Portugal. Optionen avser perioden december 2017 och gäller tom november 2018. Kontraktet är värt cirka 35 Mkr.  

 (Bakgrund; Nueves-Corvo är en koppar- och zinkgruva som drivs och ägs av det portugisiska bolaget SOMINCOR som är ett dotterbolag i Lundin Mining. Gruvan bryter koppar och zink från fem olika malmkroppar.)

Patrik Rylander, VD                          

Drillcon AB   

Telefon: 070 628 9719                                  

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 20 september kl 14.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Prenumerera

Dokument & länkar