DRILLCON ERHÅLLER ETT FÖRLÄNGT RAISEBORRNINGSKONTRAKT MED TRAFIGURA MINING GROUP – MATSA

Trafigura Mining Group – Matsa Mine i Spanien har förlängt pågående avtal med Drillcon Iberia t.o.m. februari 2019.

-        ”Trafigura Group-Matsa Mine är, och har under flera år varit en mycket viktig kund rörande raiseborrning till Drillcon Iberia. Vi är mycket glada att vi har fått fortsatt förtroende med Trafigura Group-Matsa Mine och ser det som en kvittens att de är nöjda med den kompetens och service vi tillför deras produktion.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Trafigua mining group har verksamhet i Europa, Latinamerika och Afrika. Matsa Mine (Aguas Teñidas) lokaliserat i Spanien är gruppens största producent av koppar, zink och bly.)

Patrik Rylander, VD                                       

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                   

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                        

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 16 januari kl 16.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar