DRILLCON ERHÅLLER RAISEBORRNINGSKONTRAKT I BOLIDENOMRÅDET

Report this content

Boliden och Drillcon Scandinavia har tecknat ett raiseborrningskontrakt i Bolidenområdet. Kontraktet avser att borra två stycken ventilationsschakt och innehåller även en option avseende schaktförstärkning. Arbetet kommer starta upp under kvartal 3, 2020.

 

 • ”Det är mycket glädjande att Drillcon fortsätter teckna nya borravtal och flyttar fram positionerna inom raiseborrning i Sverige. Boliden är, och har mycket länge varit, en viktig kund rörande prospekteringsborrning för Drillcon. Vi är mycket glada att återigen fått nytt förtroende och denna gång med ett raiseborrningskontrakt. Vi ser det som ett kvitto på att Drillcon levererar ett mervärde till Boliden och deras produktion av koppar, bly och zink.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.
   
  Nora 25 maj 2020
   
                 
  Patrik Rylander,
  Drillcon AB       
  VD & Koncernchef

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar