DRILLCONS ORDFÖRANDE NOMINERAD TILL GULDKLUBBAN

Report this content

Drillcons goda utveckling av omsättning och resultat under senare år har uppmärksammats, då Styrelse­Akademien i Örebro har utsett Drillcons styrelseordförande Carl Östring som en kandidat för att erhålla Guldklubban 2019. Vinnare av priset offentliggörs den 6 december 2019 vid en prisutdelning på Grand Hotel i Stockholm, samt på guldklubban.se.

”Det var en väldigt stor överraskning för mig att bli nominerad, eftersom priset tidigare år gått till väldigt namnkunniga personer. Samtidigt så är jag oerhört stolt över hur väl Drillcon har presterat, och ser detta som ett erkännande för hela företaget” säger Carl Östring.

Utmärkelsen Guldklubban instiftades 2005 av Deloitte och StyrelseAkademien och arbetet med nomineringar drivs genom Stiftelsen Guldklubban. Stiftelsens ändamål är bl a att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för bolagets utveckling och därigenom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban. Vidare att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken.

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Fairford, Cederquist, Russell Reynolds Associates och SEB. Mediapartner är Dagens Industri

Nora 23 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:  

Patrik Rylander, VD                              

Drillcon AB       

Telefon: 070 328 9719                          

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA med verksamhet på den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se 

Prenumerera

Dokument & länkar