Drive-IT har genomfört nyemission för vidareutveckling av Carsharing och mobilt Internet

Drive-IT har genomfört nyemission för vidareutveckling av Carsharing och mobilt Internet. Carsharing eller bilpool innebär att flera personer eller företag delar på en bil eller ett helt bilbestånd. Företeelsen är snabbt växande och det finns redan ca 50 000 fordon anslutna i Sverige och övriga Europa. Drive- IT Systems har utvecklat ett datasystem som förenklar bokning, betalningsrutiner och administration. Kontrakt avseende system för 21 Mkr har nyligen tecknats med Statoil, som f n bygger upp ett flertal bilpooler i Skandinavien. Drive-IT Systems AB har grundats av fem entreprenörer i Göteborg och Stockholm med bakgrund i avancerad fordonselektronik och Internet. Drive- IT har kompetens inom värdekedjan: "elektronik och diagnosutrustning i fordon - mobilt Internet - servermiljö - webinterface - affärssystem". Nu satsas ambitiöst på att befästa en ledande position, vidareutveckla systemet samt expandera internationellt. Drive-IT genomför därför en nyemission som tillför bolaget 20 Mkr. Bland investerarna återfinns börsnoterade Haldex som efter emissionen äger 13,3 procent av bolaget, med en option att öka till 20 procent av kapitalet, samt en internationell finansiell placerare med stor erfarenhet inom Internet och IT. Grundarna kvarstår som stora delägare i bolaget. * "Marknaden för Carsharing kännetecknas av stark tillväxt. Inom den närmaste 10-års perioden beräknas marknaden för Carsharing omsätta minst 500 miljarder kronor årligen" säger Magnus Greko, VD på Drive-IT. Allt fler personer inser värdet av att ha tillgång till en modern bil och samtidigt slippa höga fasta kostnader och praktiska problem med parkering, service och reparationer. * "Istället för att som idag äga en bil ges privatpersoner möjlighet att ha tillgång till bil. Även företag med tjänstbilar kan spara mycket pengar på bilpool. Europas samlade tjänstebilsflotta kostar företagen 665 miljarder kronor årligen. Denna kostnad är möjlig att reducera med Drive-IT´s system och tjänster. Drive-IT Systems AB är ett kunskapsföretag som utvecklat GSM/GPRS/GPS baserad mjuk- och hårdvara för mobilt Internet i fordon. Systemet är särskilt anpassat för carsharing/bilpool. För ytterligare information kontakta Magnus Greko tel: 031-683835, 0705-58 45 91, E-mail: magnus.greko@driveit.org eller Jörgen Hentschel tel: 031-683835, 0705-58 45 90, E-mail: jorgen.hentschel@driveit.org. Mer information finns även på: www.driveit.org www.haldex.com www.statoil.se OBS! Bild på kommunikationsterminal kan laddas ned från Drive-IT´s hemsida www.driveit.org under rubriken "Press". ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar