Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel

Report this content

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter.  Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.”För att nå klimatmålen måste omställningen till förnybart stå på flera ben och omfatta flera energislag, som varierar i betydelse under olika tidsperioder. Vi skulle gärna vilja se satsningar på hållbara, förnybara drivmedel som kan användas här och nu för att sänka utsläppen och som också i hög grad kommer att sänka utsläppen hos flyg och sjöfart och tunga vägtransporter”, kommenterar Johan G Andersson, VD Drivkraft Sverige.

Ett teknikneutralt styrmedel för mobilitet är viktigt ur flera aspekter. Det är svårt och nästintill omöjligt att idag kunna förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt och att därför låsa fast ett styrmedel vid att det måste vara någon form av eldrift för att få den högre bonusen, kan få konsekvenser som idag är oöverblickbara.

2045 kommer många fordon med förbränningsmotorer, särskilt inom den tunga trafiken, att trafikera vägarna. För flyget är det biodrivmedel eller elektrobränslen som är prioriterade hållbara lösningar de kommande decennierna.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag, som understryker att elektrifieringen kommer att ta tid och att det krävs ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen.

”Det är svårt att leverera cirkulära lösningar på egen hand. Vi ser därför stora möjligheter att driva den hållbara utvecklingen tillsammans med samtliga energislag genom en Drivmedelskommission”, avslutar Johan G Andersson.

Presskontakt Ebba Fredin, 0730-447120 eller ebba.fredin@drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landetBranschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Prenumerera

Media

Media