Drivmedelsförsäljningen minskade i februari

Report this content

Försäljningen av bensin, diesel och E85 sjönk i februari, i jämförelse med februari 2012. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Bensinförsäljningen sjönk i februari 2013 i jämförelse med samma månad föregående år och uppgick till ca 259 500 m3. Det är en nedgång med ca 31 400 m3 eller ca 11 % i jämförelse med februari 2012. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 534 900 m3, en nedgång med ca 9 %.

Även dieselförsäljningen i februari 2013 sjönk och uppgick till ca 402 600 m3, en minskning med ca 18 900 m3 eller ca 4 % gentemot samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick dieselförsäljningen till ca 820 200 m3, i nivå med föregående år.

Försäljningen av E85 uppgick i februari till ca 9 700 m3, en minskning med ca 3 059 m3 eller ca 24 %. Den ackumulerade försäljningen av E85 omfattade ca 19 200 m3, en minskning med ca 5 900 m3 eller ca 24 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger – Övergång till mer energieffektiva bilar och byte till diesel är starka skäl till sjunkande bensinvolymer .

Försäljningen av eldningsolja under februari 2013 uppgick till 66 000 m3, en minskning med ca 33 700 m3 eller ca 34 %. Ackumulerat till och med februari uppgick försäljningen till ca 153 300 m3, en nedgång med ca 17 700 eller 10 %.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se