Trollhättan i full fart mot 24-timmarsmyndighet

Report this content

Trollhättan i full fart mot 24-timmarsmyndighet Trollhättans kommun har valt Drop IT som leverantör av elektroniska blanketter. Med blankettpubliceringssverktyget Superform får kommunen tillgång till ett 50-tal elektroniska blanketter för internt och externt bruk. Kommunen effektiviserar därmed kontakten med medborgarna genom att erbjuda tjänster och service dygnet runt. Trollhättans kommun satsar på att utveckla den digitala kommunikationen mellan medarbetarna samt med kommunens 53 000 invånare. Med Internet som ett informationsverktyg kan medborgarna elektroniskt få tillgång till information, föreskrifter, lagar och förordningar. Med Drop ITs mjukvara Superform kan uppgifter och information fyllas i, kontrolleras och sändas in elektroniskt. Superform ger stöd för kontrollerad ifyllnad, koppling till databaser och elektronisk signering. Under hösten kommer Drop IT att implementera de 15 interna och 40 externa blanketterna på kommunens webbplats. - Vi startar med ett 50-tal blanketter, men inom en snar framtid kommer hela vårt blankettarkiv att vara elektroniskt. Drop IT kunde erbjuda det vi sökte: Blanketter som kan publiceras i pdf, Word samt olika interaktiva miljöer. Det är även mycket positivt att blanketterna har ifyllnadsstöd och andra kontrollfunktioner, säger Gunnel Axelli, informationssekreterare på Trollhättan kommun. - Avtalet med Trollhättans kommun visar att Superform är ett säkert och effektivt verktyg för kommuners uppbyggnad av elektroniska blanketter, säger Jesper Nyhlin, VD på Drop IT. - För ytterligare information: Jesper Nyhlin, VD, Drop IT, tel 08-506 556 02, 0709-60 70 80 e-post: jesper.nyhlin@dropit.se Gunnel Axelli, informationssekreterare, Trollhättan kommun, tel: 0520- 497021, 0703-473001 e-post: gunnel.axelli@trollhattan.se Om Drop IT Drop IT levererar avancerade IT-lösningar, programvaror och koncept för att stödja företag och organisationer att skapa effektiva och profilerade IT-miljöer. Drop IT bildades i november 1996 och består idag främst av projektledare, systemutvecklare och konsulter. I koncernen ingår dotterbolagen Superform AB, Interactvive Meeting Sweden AB och GS2 Webhosting AB. Bland Drop ITs kunder återfinns Cancerfonden, Respons, Föreningssparbanken, PRV, Cap Gemini, Ernst & Young, IHM Business School, Baxter Medical, Vodafone och SAS Institute samt ett flertal kommuner och landsting. För vidare information besök: www.dropit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar