Ung Företagsamhet lanserar UF-portal

Report this content

Ung Företagsamhet lanserar UF-portal Drop IT har utvecklat en portal för Ung Företagsamhets publika webbplats, kompletterat med Superform för elektroniska blanketter. Portalen skapar en virtuell mötesplats med möjlighet för diskussion, registrering och anmälan direkt via nätet. UF-portalen lanseras under augusti månad 2002. Ung Företagsamhet består av ett förbund och 24 föreningar runt om i Sverige. Genom Ung Företagsamhet kan ungdomar mellan 16 och 20 år driva egna företag. UF-företagen bygger på förverkligandet av ungdomarnas egna affärsidéer och ger dem erfarenhet av att starta, driva och avveckla ett företag. Ung Företagsamhet registrerar cirka 2 500-3 000 företag per år, där webbplatsen fungerar som en viktig informationskanal. Drop IT har expanderat Ung Företagsamhet befintliga webbplats genom att införa en portal, baserad på publiceringsverktyget EPiServer. UF- portalen binder ihop och öppnar upp för en mer effektiv kommunikation mellan olika intressegrupper. Det blir även enklare och snabbare att registrera företag via nätet. Med Superforms elektroniska blanketter går all information direkt in i Ung Företagsamhets databaser. - Nu kan vi skapa en personlig relation till de unga företagarna och agera som inspiratörer istället för administratörer. Via UF-portalen kan vi arbeta som rådgivare samt tillhandahålla information och nyheter. Drop IT har erbjudit en smidig lösning som vi hoppas ska hjälpa oss att utveckla webbplatsen ytterligare. Vårt mål är att vår portal ger rådgivare, samarbetspartners och medarbetare möjlighet att skapa sina egna diskussionsforum, säger Christina Mårlid, informationschef på Ung Företagsamhet. För ytterligare information: Jesper Nyhlin, VD på Drop IT, tel 08-506 556 02, 0709-60 70 80 e-post: jesper.nyhlin@dropit.se Christina Mårlid, informationschef på Ung Företagsamhet, tel 0733-30 72 96 e-post: christina.marlid@ungforetagsamhet.se Om Drop IT Drop IT levererar avancerade IT-lösningar, programvaror och koncept för att stödja företag och organisationer att skapa effektiva och profilerade IT-miljöer. Drop IT bildades i november 1996 och består idag främst av projektledare, systemutvecklare och konsulter. I koncernen ingår dotterbolagen Superform AB, Interactive Meeting Sweden AB och GS2 Webhosting AB. Bland Drop ITs kunder återfinns Cancerfonden, Respons, Cap Gemini, Ernst & Young, IHM Business School, Baxter Medical, Vodafone, Din Del, och SAS Institute samt ett flertal kommuner och landsting. För vidare information besök: www.dropit.se Ung Företagssamhet Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagande och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet verkar genom utbildningskoncept för skolan för att Sverige ska få fler framtida företagare och företagsamma medborgare. Idag omsätter Ung Företagsamhet Sverige 40 000 000 SEK som till den största delen finansieras av ett antal olika aktörer inom näringslivet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar